2014-08-17

Firebird i PHP 7

PHPNG jest gałęzią rozwoju dla następnej wersji PHP (PHP 7). Aby sterownik Firebird (ibase) mógł działać w nowym środowisku, konieczne jest wykonanie jego aktualizacji. (Dmitry Stogov zastosował już kilka zmian.)

Sterownik pdo_firebird już jest wspierany — jest na liście rozszerzeń poddanych konwersji.

2014-08-07

Database.NET 12.3

Database.NET to prosty program o sporych możliwościach, nie wymagający instalowania. Umożliwia zarządzanie różnymi bazami danych, w tym Firebird.

Cechy tej wersji programu:

TurboBird 1.2

Ta wersja programu zawiera wiele modyfikacji. Są one opisane »tutaj«.

Program jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows i Linux (32- i 64-bitowe). Dla innych systemów operacyjnych można go samodzielnie skompilować przy pomocy Lazarus (dla systemów operacyjnych, które wspiera Lazarus).

ADO.NET 4.5

Sterownik ADO.NET 4.5 dla Firebird dostarcza usprawnione wsparcie dla Entity Framework 6 oraz poprawione wsparcie dla zdarzeń (events).

Nową wersję sterownika można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient i EntityFramework.Firebird, lub z witryny firebirdsql.org.

Przegląd zmian w sterowniku jest »tutaj«.

Firebird 2.5.3 w różnych systemach operacyjnych

Twórcy Firebird standardowo udostępniają dystrybucje dla systemów operacyjnych Windows, Linux i MacOS-X. Po pewnym czasie stopniowo udostępniane są również dystrybucje Firebird dla innych systemów operacyjnych.

Firebird 2.5.3 jest obecnie dostępny również dla następujących systemów operacyjnych:

2014-07-24

Firebird 2.5.3


Zgodnie z zapowiedziami, zespół twórców Firebird udostępnił Firebird 2.5.3. W tej wersji zostało poprawione kilka błędów oraz zaimplementowane kilka usprawnień. Jak zwykle, dostępne są pakiety instalujące dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOS-X — 32- i 64-bitowe.

Więcej szczegółów o tym wydaniu można znaleźć »tutaj«.Oprócz komponentów IBX w Lazarus również są dostępne komponenty IB Objects.

IBX 1.1 dla Lazarus

Komponenty IBX dla Lazarus są rozwinięciem wydania Open Source komponentów IBX, udostępnionego w roku 2000 przez firmę Borland/Inprise na zasadach InterBase Public License.

Lista zmian w tej wersji dostępna jest »tutaj«.

2014-07-16

Wydajność Firebird a wielkie bazy danych

W firmie IBSurgeon przeprowadzono testy badające wydajność serwera Firebird w przypadku wielkich baz danych. Celem było między innymi sprawdzenie, czy rzeczywiście wydajność Firebird spada, jeżeli wielkość bazy danych przekroczy pojemność pamięci RAM komputera. Wyniki tych badań zostały opublikowane w serii trzech artykułów.
  1. Firebird performance degradation: tests, myths and truth
  2. More details about 1.7 Terabyte Firebird SQL database
  3. Tuning 1.7 Terabyte Firebird SQL database

Firebird 2.1.6

Od niemal miesiąc dostępny jest serwer Firebird w wersji 2.1.6. Jak zwykle, w pierwszej kolejności jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOS-X.

W tym wydaniu poprawiono błędy wykryte po udostępnieniu wersji 2.1.5. Poprawiono również niektóre błędy wykryte podczas prac nad Firebird 2.5.x oraz Firebird 3. Lista modyfikacji w tej wersji Firebird dostępna jest »tutaj«.

2014-07-02

Jest strona projektu FireServer

Jest już dostępna strona internetowa projektu FireServer. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o projekcie.

Na stronie nie ma jeszcze dostępnego obrazu ISO systemu. Powinien być dostępny przed końcem sierpnia tego roku.

2014-06-25

Fireserver

Fireserver to dedykowana wersja systemu operacyjnego Linux, w którym domyślnym serwerem baz danych jest Firebird. System jest dostępny za darmo, również do zastosowań komercyjnych.

Artykuł opisujący projekt jest »tutaj«.