2016-03-03

Firebird 3.0 Release Candidate 2

Długo oczekiwana wersja 3.0 serwera Firebird staje się dostępna. Wprawdzie wersja finalna nie jest jeszcze dostępna, ale niecierpliwi już mogą testować możliwości tej wersji serwera. Dzisiaj udostępniony została do publicznych testów Firebird 4.0 Release Candidate 2. Standardowo serwer jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows, Linux. Dodatkowo dostępna jest również edycja dla systemów operacyjnych CentOS 7 oraz RHEL 7.

Przed zainstalowaniem nowej wersji Firebird warto zapoznać się z uwagami zebranymi w dokumencie Release Notes.

Najważniejsze cechy Firebird 3 to:
 • przeprojektowana architektura, włącznie z nowym podsystem identyfikacji użytkowników oraz nowym podsystemem konfigurowania
 • skalowalny silnik bazy danych, wielowątkowy, ze współdzielonymi stronami pamięci podręcznej
 • rozszerzona wewnętrzna struktura baz danych, wspierająca 64-bitowe identyfikatory transakcji oraz nowe tabele systemowe i tabele monitorujące
 • procedury składowane oraz funkcje i wyzwalacze mogą być pisane w takich językach jak Java, C++, itd.
 • przerobiony optymalizator oraz nowe metody dostępu do danych
 • rozszerzone bezpieczeństwo
 • różne rozszerzenia SQL
 • i wiele innych

2016-02-28

Firebird Database Converter

Firebird Database Converter to nowy produkt oferowany przez SQL Maestro Group, pozwalający w kilku prostych krokach na migrację dowolnej bazy danych do Firebird  Najważniejsze cechy produktu to:
 • kopiowanie tabel, indeksów i kluczy obcych
 • natywne wsparcie dla MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle, Firebird i SQLite
 • wsparcie dla wszelkich źródeł danych dostępnych przez ODBC/OLE DB
 • pakietowe ładowanie danych
 • elastyczne i konfigurowalne mapowanie typów danych
 • inteligentne sprawdzanie integralności bazy danych
Więcej informacji jest »tutaj«.

Python fdb 1.5.1

W tej wersji sterownika Firebird dla Python są następujące nowości:

 • Nowe parametry funkcji connect() — no_gc, no_db_triggers oraz no_linger
 • Wsparcie dla with w klasie Connection.

2015-12-16

Integracja Firebird z Office 365, SharePoint, OneDrive, Exchange, Dynamics

Użytkownicy Firebird mogą być zainteresowani integracją z niektórymi usługami Microsoft. W »tym artykule« zostały opisane mechanizmy, które pozwalają skonfigurować taką integrację bez potrzeby pisania programów.

Zrozumieć blokady

Jeżeli różne procesy w tym samym czasie chcą modyfikować te same dane, to serwer SQL musi w jakiś sposób synchronizować te żądania. Mechanizmem wykorzystywanym przez serwery SQL jest blokowanie danych. Różne serwery różnie realizują to zadanie. W witrynie fundacji IBPhoenix został opublikowany »artykuł« opisujący, w jaki sposób serwer Firebird blokuje dane.

Edytowalne widoki

Serwer Firebird pozwala między innymi definiować edytowalne widoki. W witrynie fundacji IBPhoenix opublikowany został »artykuł« opisujący ten mechanizm.

Zrozumieć transakcje Firebird

Dla każdego administratora lub programisty, korzystającego z baz danych Firebird, bardzo ważne jest dobre rozumienie transakcji. W »artykule« opublikowanym w portalu fundacji IBPhoenix opisany został mechanizm transakcji serwera Firebird.

Tworzenie PDF z danymi z bazy danych

Vasudev Ram w swoim blogu opublikował »artykuł«, w którym opisuje, jak można użyć jego autorski zestaw narzędzi oraz sterownik Firebird dla Python do tworzenia plików PDF na podstawie danych z bazy danych Firebird.