2015-09-15

IBReplicator 4.2.5

Dostępna jest nowa wersja programu do replikacji baz danych InterBase, Firebird i Oracle. W tej wersji programu poprawiono kilka błędów. Lista poprawek jest dostępna »tutaj«.

dbExpress 4.7 dla Firebird

Dostępna jest nowa wersja sterowników Devart dbExpress. Wśród nich jest sterownik dla InterBase i Firebird. Jedną z nowości jest wsparcie dla Embarcadero RAD Studio 10 Seattle.

Obecnie zostało usunięte ograniczenie do 6. kolumn w wersji próbnej (trial) w edycji dla Win64. Obecnie jest to pełnowartościowa edycja Professional.

Dodane zostało również wiele nowych cech. 

ADO.NET 4.8

Ta wersja sterownika zawiera głównie korekty wydajności. Zostało również poprawione kilka błędów.

Warto zwrócić szczególną uwagę na DNET-625 i DNET-626, ponieważ mogą wpłynąć na działanie programów w nieoczekiwany sposób.

2015-08-24

dbMigration.NET

dbMigration.NET to prosty, łatwy w obsłudze program do migracji pomiędzy różnymi bazami danych. Przy jego pomocy można łatwo przenosić strukturę bazy danych oraz dane pomiędzy różnymi bazami danych. Wspierane bazy danych to oprócz Firebird również PostgreSQL, SQL Server, SQL Azure, LocalDB, MySQL, Oracle, IBM DB2, Informix, HP Vectra, NuoDB, Teradata, Sybase ASE, SQLite, SQLCe, Access, dBase, FoxPro i inne.

Najważniejsze cechy programu:
Wszystkie funkcje są dostępne przenośnym programie (pojedynczy plik EXE). Program dostępny jest za darmo.

CodeIgniter 3.0.1

CodeIgniter to framework PHP charakteryzujący się małymi narzutami. W tej wersji poprawiono błędy oraz zaimplementowano kilka drobnych usprawnień.

Firebird 3.0 Beta 2 w Debian i ubuntu

Pakiet Firebird 3 Beta 2 został przesłany do repozytorium Debian experimental. Można więc zainstalować go w systemie operacyjnym ubuntu 14.04 TLS lub w nowszej wersji 15.04 (Vivid) z repozytorium ppa firebird3.0.

Więcej o Firebird 3.0 Beta 2 można przeczytać »tutaj«.

PyFirebirdSQL 0.9.10, 11 i 12

Ostatnio zostały wydane trzy kolejne wersje sterownika Firebird dla Python.

  1. w wersji 0.9.10 poprawiony został błąd występujący wyłącznie w wersji sterownika dla Windows.
  2. w wersji 0.9.11 poprawiony został inny błąd (ponownie).
  3. w wersji 0.9.12 udostępnione zostało uwierzytelnianie Srp oraz wyłączony protokół wire protocol dla Firebird 3

2015-07-24

ADO.NET 4.7 i DDEX 3.0.2

W sterowniku ADO.NET 4.7 dla Firebird poprawiona została stabilność działania. Znacznie poprawiona została pula połączeń. Sterownik można pobrać z NuGet:

lub z witryny projektu. Więcej informacji jest »tutaj«.

Ta wersja sterownika DDEX dla Firebird zawiera wsparcie dla Visual Studio 2015. Program instalujący został zaktualizowany. Zaktualizowano również pliki *.reg — gdyby ktoś chciał zainstalować go samodzielnie.

Sterownik można pobrać z witryny FirebirdSQL.org.

2015-07-22

Firebird 3 beta 2

Druga wersja beta serwera Firebird 3.0 jest dostępna do testowania. Udostępnia aktualnie rozwijane funkcje i usprawnienia. Autorzy serwera proszą o zgłaszanie błędów »tutaj«.

Wersje beta nie są przeznaczone do zastosowań produkcyjnych ani zastosowań wymagających stabilnego systemu. Są przeznaczone dla tych użytkowników, którzy chcą pomóc w znajdywaniu problemów, pozwalając na szybsze uzyskanie stabilnej finalnej wersji serwera.

Przed zainstalowaniem należy zapoznać się z dokumentem Release Notes.

ADO.NET 4.6.4

W tej wersji sterownika nie zaimplementowano wielkich zmian, ale kilka użytecznych zmian. Zmiany dotyczą klasy FbBatchExecution, aby obsługiwała więcej poleceń.

Sterownik można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient oraz EntityFramework.Firebird lub z www.firebirdsql.org.