2015-05-18

DBD Firebird 1.20

Sterownik Firebird dla Perl w wersji 1.20 ma zaimplementowanych kilka drobnych zmian:
 • poprawione ładowanie DBD::Firebird::TypeInfo z strict/warnings
 • dodane wskazówki instalacyjne dla systemów operacyjnych Fedora, RHEL, CentOS i pochodnych

2015-04-27

Firebird w Debian i Ubuntu

Po dwóch latach rozwoju został udostępniony system operacyjny Debian w wersji 8 (nazwa kodowa „Jessie”. Będzie on wspierany przez pięć lat. W tej wersji systemu standardowo dostępny jest Firebird 2.5.3.

Firebird 2.5.4 jest dostępny w następnej, niestabilnej wersji systemu Debian.

Dostępna jest również system operacyjny Ubuntu 15.04. W tym systemie dostępny jest Firebird 2.5.3.

2015-04-18

ADO.NET 4.6.2

Ta wersja sterownika ma zaimplementowane kilka niewielkich, użytecznych zmian. Większość z nich skupia się na usprawnieniu klas FbScript oraz FbBatchExecution.

Szczegóły można przejrzeć »tutaj«.

Sterownik można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient oraz EntityFramework.Firebird, a także z firebirdsql.org.

2015-04-12

CopyCat Developer 3.08

CopyCat Developer to zestaw komponentów pozwalających programistom łatwo implementować replikację różnych baz danych. Jest do zestaw niewizualnych komponentów dla Embarcadero Delphi oraz C++ Builder od wersji 5 do XE6. Wśród wspieranych baz danych są Firebird (wszystkie wersje), InterBase (od wersji 6.0 wzwyż), Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite i NexusDB.

W tej wersji zostało usprawnione śledzenie zmian w polach oraz zarządzanie konfliktami. Ponadto zostało dodane wsparcie dla FreePascal/Lazarus. Nowe właściwości pozwalają na wiele optymalizację procesu replikacji.

Oczywiście zostało również poprawione kilka błędów poprzedniej wersji. Szczegóły można znaleźć »tutaj«.

ActiveRecord 1.0.1

Ta wersja sterownika dla Ruby implementuje niewielkie usprawnienie.

2015-04-10

FDB 1.4.5

Ta wersja sterownika Firebird dla Python zawiera korekty dostrzeżonych błędów poprzedniej wersji. Między innymi naprawiony został problem z pamięcią i blokadą zasobów, powodowany przez Python GC, spowodowany odwołaniami cyklicznymi.

Uwaga! Niektórzy użytkownicy sygnalizują problemy tej wersji sterownika w Django.

FBDataGuard 3.3

FBDataGiard to narzędzie do monitorowania, kopiowania i zapobiegania uszkodzeniu danych. Ta wersja programu oferuje nowe funkcje. Poprawione zostało również kilka błędów.

Program obecnie między innymi inteligentnie sugeruje zmiany, jakie należałoby wprowadzić do konfiguracji Firebird, aby usunąć napotkane problemy.

Firebird 2.5.4

Trwają prace nad Firebird 3.0. W międzyczasie wydana została zaktualizowana wersja Firebird 2.5.4. W tej wersji zaimplementowane zostały dwa usprawnienia:
 • od tej wersji możliwa jest weryfikacja tabeli i indeksu, gdy baza danych jest online
 • wewnętrzne obiekty BLOB są teraz wcześniej zwalniane, co powoduje wcześniejszym zwalnianiem pamięci i miejsca na dysku
Jednocześnie poprawione zostały błędy poprzedniej wersji. Lista poprawionych błędów jest »tutaj«.

2015-03-24

Dokumentacja przewijalnych kursorów

Dmitry Yemanov dodał dokumentację nowej możliwości Firebird: przewijalnych kursorów. Są one dostępne w PSQL, DSQL z dodatkowym wsparciem API.

Przewijalne kursory pozwalają na poruszanie się po otwartym kursorze w dowolnym kierunku zamiast sekwencyjnego pobierania kolejnych rekordów.

Droga Firebird do rozproszonych baz danych

James Starkey opublikował mapę drogową metamorfozy Firebird do wysokowydajnej, rozproszonej, w pełni nadmiarowej bazy danych.

DBD Firebird 1.19

O zmianach zaimplementowanych w tej wersji sterownika Firebird dla języka Perl, można przeczytać na stronie historii sterownika.
 • Poprawione $VERSION w Firebird.pm
 • Poprawiona literówka w ISC_PASSWORD
 • Możliwość ponownego wykonania/pobrania danych spreparowanych instrukcji
 • Zaimplementowane $dbh->{Name}
 • Użycie strict i ostrzeżeń we wszystkich modułach
 • Dodany test dopisywania/pobierania liczb rzeczywistych
 • Przepełnienie buforu w dbimp.c
 • Zastąpienie wszystkich sprinf przez snprintf
 • i wiele innych.


PyFirebirdsql 0.9.7

Ta wersja sterownika Firebird dla języka Python zawiera poprawki protokołu sieciowego serwera Firebird 3. W tej wersji:

 • poprawiono wskaźnik null dla Firebird 3
 • dodana zależność od PyCrypto dla Firebird 3