2014-09-10

Database Workbench 5

Firma Upscene oferuje nową główną wersję programu Database Workbench, Za­imple­men­to­wa­no w nim wiele usprawnień w istniejących funkcjach oraz nowe funkcje, a także bardziej spójny interfejs, działający dobrze również pod kontrolą Wine w systemie Linux.

Kompletna lista zmian, rozszerzeń oraz nowych funkcji jest »tutaj«.

Firebird 2.5.3 dla FreeBSD

Firebird dla systemu operacyjnego FreeBSD został zaktualizowany do wersji 2.5.3. Szczegóły zawarte są Release Notes. Począwszy od tej wersji poprawki Unicode już nie są potrzebne.

pyfirebirdsql 0.9.4

W tej wersji sterownika zostało poprawione działanie następujących elementów:
  • Cursor.rowcount.
  • Cursor.callproc()
  • Cursor.execute()

2014-08-17

Firebird i PHP 7

PHPNG jest gałęzią rozwoju dla następnej wersji PHP (PHP 7). Aby sterownik Firebird (ibase) mógł działać w nowym środowisku, konieczne jest wykonanie jego aktualizacji. (Dmitry Stogov zastosował już kilka zmian.)

Sterownik pdo_firebird już jest wspierany — jest na liście rozszerzeń poddanych konwersji.

2014-08-07

Database.NET 12.3

Database.NET to prosty program o sporych możliwościach, nie wymagający instalowania. Umożliwia zarządzanie różnymi bazami danych, w tym Firebird.

Cechy tej wersji programu:

TurboBird 1.2

Ta wersja programu zawiera wiele modyfikacji. Są one opisane »tutaj«.

Program jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows i Linux (32- i 64-bitowe). Dla innych systemów operacyjnych można go samodzielnie skompilować przy pomocy Lazarus (dla systemów operacyjnych, które wspiera Lazarus).

ADO.NET 4.5

Sterownik ADO.NET 4.5 dla Firebird dostarcza usprawnione wsparcie dla Entity Framework 6 oraz poprawione wsparcie dla zdarzeń (events).

Nową wersję sterownika można pobrać z NuGet FirebirdSql.Data.FirebirdClient i EntityFramework.Firebird, lub z witryny firebirdsql.org.

Przegląd zmian w sterowniku jest »tutaj«.

Firebird 2.5.3 w różnych systemach operacyjnych

Twórcy Firebird standardowo udostępniają dystrybucje dla systemów operacyjnych Windows, Linux i MacOS-X. Po pewnym czasie stopniowo udostępniane są również dystrybucje Firebird dla innych systemów operacyjnych.

Firebird 2.5.3 jest obecnie dostępny również dla następujących systemów operacyjnych:

2014-07-24

Firebird 2.5.3


Zgodnie z zapowiedziami, zespół twórców Firebird udostępnił Firebird 2.5.3. W tej wersji zostało poprawione kilka błędów oraz zaimplementowane kilka usprawnień. Jak zwykle, dostępne są pakiety instalujące dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOS-X — 32- i 64-bitowe.

Więcej szczegółów o tym wydaniu można znaleźć »tutaj«.Oprócz komponentów IBX w Lazarus również są dostępne komponenty IB Objects.

IBX 1.1 dla Lazarus

Komponenty IBX dla Lazarus są rozwinięciem wydania Open Source komponentów IBX, udostępnionego w roku 2000 przez firmę Borland/Inprise na zasadach InterBase Public License.

Lista zmian w tej wersji dostępna jest »tutaj«.

2014-07-16

Wydajność Firebird a wielkie bazy danych

W firmie IBSurgeon przeprowadzono testy badające wydajność serwera Firebird w przypadku wielkich baz danych. Celem było między innymi sprawdzenie, czy rzeczywiście wydajność Firebird spada, jeżeli wielkość bazy danych przekroczy pojemność pamięci RAM komputera. Wyniki tych badań zostały opublikowane w serii trzech artykułów.
  1. Firebird performance degradation: tests, myths and truth
  2. More details about 1.7 Terabyte Firebird SQL database
  3. Tuning 1.7 Terabyte Firebird SQL database