2014-11-17

Super Server w Firebird 3

FBMonLogger 1.5

FBMonLogger to narzędzie do analizy tabel monitorujących Firebird i analizy problemów związanych z wolno działającymi zapytaniami SQL, źle zaprojektowanymi transakcjami (długo działającymi lub z niepoprawnym poziomem izolacji itp.), a także identyfikowanie aplikacji sprawiających problemy.

Program może połączyć się z wolno działającą bazą danych i zidentyfikować przyczynę spowolnienia. Może pracować z Firebird 2.1 do 3.0.

2014-11-13

PHP Generator 14.10

Firebird PHP Generator jest narzędziem do generowania bogatych w funkcje aplikacji internetowych CRUD. Najnowsza wersja programu zawiera nowe oraz zaktualizowane kontrolki, potężne API JavaScript, rozszerzone funkcje dostosowywania, rozszerzalną autoryzację, nowe zdarzenia poziomu aplikacji, wielopoziomowe menu i wiele innych użytecznych funkcji.

Istnieją również wersje tego programu przeznaczone do współpracy z innymi bazami danych, takimi jak MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle itd.

Pełne informacje o tym wydaniu są »tutaj«.

InterBase Objects 5.5.5 build 2152

Jason Wharton udostępnił nową wersję komponentów IB Objects. Głównym celem było zapewnienie zgodności z RAD Studio XE7. Przy okazji autor poprawił kilka błędów.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w dokumencie »Release Notes«.

2014-11-04

Database .NET 13.5

Database.NET to stosunkowo niewielki program o całkiem wielkich możliwościach, wspierający wiele różnych baz SQL, w tym — Firebird. Pozwala między innymi przeglądać dane, projektować tabele, modyfikować dane i eksportować wyniki do wielu różnych formatów.

Program jest systematycznie rozwijany przez jego autora. Co pewien czas, stosunkowo często, autor udostępnia nowe wersje programu. Niedawno udostępnił wersję 13.5. W stosunku do wersji 13.1 najnowsza wersja zawiera następujące nowości i usprawnienia:
Pełna historia programu jest »tutaj«.

Firebird 2.5.3 w Debian

W Debian unstable zaktualizowany został pakiet dla Firebird 2.5.3. Zaktualizowany pakiet zawiera drobne poprawki bezpieczeństwa oraz deklarację z Debian Policy 3.9.6.

Firebird Django 1.7 (eksperymentalny)

Maximiliano Robaina poinformował, że w repozytorium django utworzył nową gałąź „develop” przeznaczoną do współpracy z django 1.7. Autor prosi o wszelkie informacje dotyczące ewentualnych problemów w używaniu tej wersji.

2014-10-31

Angielska dokumentacja Firebird

Dokumentacja Firebird 2.5 Language Reference jest dostępna w języku rosyjskim. Dlaczego tylko po rosyjsku? Odpowiedź jest prosta: Moscow Exchange, jeden z największych użytkowników Firebird na świecie, oraz IBSurgeon, twórca narzędzi i usług dla użytkowników Firebird, sponsorowały utworzenie rosyjskiej dokumentacji. Kilku rosyjsko­języcznych twórców Firebird brało udział w tworzeniu dokumentacji, aby zagwarantować jej wysoką jakość.

Następnym krokiem jest rozszerzenie tej dokumentacji tak, aby uwzględniały nowe cechy zaimplementowane w Firebird 3. Autorzy i edytorzy już nad tym pracują. Dokumentacja Firebird 3 również powstanie w języku rosyjskim.

Aby przetłumaczyć tę dokumentację na język angielski. fundacja Firebird Project potrzebuje dodatkowych funduszy. Potrzeba 7000 USD, aby zlecić profesjonalnym tłumaczom przetłumaczenie prawie 500-stronicowej dokumentacji Firebird. Profesjonalni tłumacze zagwarantują dobrą jakość tłumaczenia.

Jeżeli więc chcesz mieć dokumentację Language Reference dla Firebird 2.5 i 3.0 w pierwszym kwartale roku 2015, już teraz wspomóż dotacją ten projekt (przez PayPal).

Nie czekaj, aż ktoś inny zapłaci za utworzenie dokuemtacji Firebird!

Zgromadzone fundusze zostaną przeznaczone na tłumaczenie dokumentacji Firebird. Jeżeli fundusze przekroczą 7000 USD, dodatkowe środki zostaną przeznaczone na utworzenie kolejnych dokumentacji: Firebird Operations Guide i innych.

2014-10-22

Firebird 3 wkrótce dostępny

Wersja Firebird 3.0 będzie wkrótce dostępna. Aktualnie dostępna jest pierwsza wersja beta, a programiści pracują nad drugą wersją Beta. Intencją twórców jest udostępnienie finalnej wersji Firebird 3 na początku 2015. roku.

Jak zagwarantować, że Firebird 3 będzie stabilny i niezawodny? Jak doprowadzić do tego jak najwcześniej? Odpowiedzią na te pytania jest intensywne testowanie wersji beta, wspierane przez społeczność użytkowników.

Aby wspomóc Firebird 3 oraz testowanie wersji beta przez społeczność, powstałą witryna internetowa promocji Firebird 3 (www.firebird3.com). Składa się ona z trzech części:
 1. Pakietów dystrybucyjnych Firebird 3 oraz dokumentacji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na nowe cechy Firebird 3, wskazówki konfiguracyjne, testowanie wydajności oraz — oczywiście — testowanie wersji beta.
 2. Banery promujące Firebird 3. Aby promować Firebird 3, umieść baner na swojej stronie internetowej lub blogu — tak, aby przekierowywał do witryny www.firebird3.com.
 3. Aktywności społecznościowej: rozpoczynając od prostych wiadomości i „polubień”, a także konkursów i nagród. Dołącz do Firebird w Facebook, Firebird w LinkedIn, Firebird w Google Plus. Wspieraj tę akcję!
Firebird 3 ma szansę być najlepszą wersją Firebird, jaka kiedykolwiek powstała. Użytkownicy Firebird mogą spodziewać się wielu interesujących materiałów promujących go.

2014-10-19

Trace API i Firebird TraceManager (film)

Ten film omawia użycie Firebird Trace API oraz programu FB TraceManager w przypadku silnego obciążenia.

Lazarus 1.2.6

Firebird jest całkowicie darmowym serwerem SQL. Lazarus jest całkowicie darmowym zintegrowanym środowiskiem programowania, który jako kompilator wykorzystuje również całkowicie darmowy Free Pascal. Lazarus i Free Pascal są dostępne dla wielu różnych systemów operacyjnych, w tym dla Windows, Linux i MacOS (i innych!). Zawierają między innymi solidne wsparcie (zestaw komponentów) dla serwera Firebird.

Ostatnio została udostępniona wersja 1.2.6. Lista zmian w tej wersji jest dostępna »tutaj«.

Node-firebird 0.2

Node-firebird jest sterownikiem Firebird napisanym całkowicie w Java Script. Wersja 0.2.0 zawiera wiele nowych elementów.
 • dodane automatyczne wznawianie połączenia
 • dodane sekwencyjne pobieranie danych
 • zdarzenia (attach, detach, row, result, transaction, commit, rolback, error itd.)
 • usprawnienia wydajności
 • wstawianie i aktualizacja buforów i strumieni
 • czytanie pól BLOB (sekwencyjnie)
 • pooling
 • instrukcja database.detach() czeka na zakończenie wykonywania ostatniej instrukcji
Sterownik świetnie się sprawdza między innymi z total.js.