2015-11-16

Firebird 3.0 Release Candidate 1

Serwer Firebird 3 w wersji Release Candidate 1 jest dostępny »tutaj«.

Jeżeli chcesz zainstalować Firebird 3 jako dodatkową instancję Firebird oraz zachować swoją dotychczasową instancję Firebird, to postępuj zgodnie ze wskazówkami z poniższego filmu.


Jaybird 2.2.9

Ta wersja sterownika Firebird dla Java jest dostępna »tutaj« oraz »tutaj«.

Lista zmian, w stosunku do poprzednich wersji sterownika, jest dostępna »tutaj«.

dbMigration.NET 1.9

dbMigration .NET to prosty i intuicyjny program do migracji lub synchronizacji. Pozwala na łatwe przenoszenie struktury bazy danych lub danych z bazy danych między różnymi bazami danych, bez konieczności wykonywania komplikowanych czynności.

Program wspiera następujące bazy danych: Firebird, PostgreSQL, SQL Server, SQL Azure, LocalDB, MySQL, Oracle, IBM DB2, Informix, HP Vectra, NuoDB, Teradata, Sybase ASE, SQLite, SQLCe, Access, dBase, FoxPro, Except oraz wiele baz danych, do których dostęp jest możliwy przez ODBC, OLEDB lub ADO.NET.

FBConverter 1.0.3

Konwersja bazy danych z danej wersji Firebird do nowszej wersji Firebird może niekiedy sprawiać problemy. Jeszcze większe problemy może sprawić próba konwersji do starszej wersji Firebird.

Program FBConverter potrafi konwertować bazę danych Firebird z dowolnej wersji do dowolnej wersji.

2015-09-15

IBReplicator 4.2.5

Dostępna jest nowa wersja programu do replikacji baz danych InterBase, Firebird i Oracle. W tej wersji programu poprawiono kilka błędów. Lista poprawek jest dostępna »tutaj«.

dbExpress 4.7 dla Firebird

Dostępna jest nowa wersja sterowników Devart dbExpress. Wśród nich jest sterownik dla InterBase i Firebird. Jedną z nowości jest wsparcie dla Embarcadero RAD Studio 10 Seattle.

Obecnie zostało usunięte ograniczenie do 6. kolumn w wersji próbnej (trial) w edycji dla Win64. Obecnie jest to pełnowartościowa edycja Professional.

Dodane zostało również wiele nowych cech. 

ADO.NET 4.8

Ta wersja sterownika zawiera głównie korekty wydajności. Zostało również poprawione kilka błędów.

Warto zwrócić szczególną uwagę na DNET-625 i DNET-626, ponieważ mogą wpłynąć na działanie programów w nieoczekiwany sposób.

2015-08-24

dbMigration.NET

dbMigration.NET to prosty, łatwy w obsłudze program do migracji pomiędzy różnymi bazami danych. Przy jego pomocy można łatwo przenosić strukturę bazy danych oraz dane pomiędzy różnymi bazami danych. Wspierane bazy danych to oprócz Firebird również PostgreSQL, SQL Server, SQL Azure, LocalDB, MySQL, Oracle, IBM DB2, Informix, HP Vectra, NuoDB, Teradata, Sybase ASE, SQLite, SQLCe, Access, dBase, FoxPro i inne.

Najważniejsze cechy programu:
Wszystkie funkcje są dostępne przenośnym programie (pojedynczy plik EXE). Program dostępny jest za darmo.

CodeIgniter 3.0.1

CodeIgniter to framework PHP charakteryzujący się małymi narzutami. W tej wersji poprawiono błędy oraz zaimplementowano kilka drobnych usprawnień.

Firebird 3.0 Beta 2 w Debian i ubuntu

Pakiet Firebird 3 Beta 2 został przesłany do repozytorium Debian experimental. Można więc zainstalować go w systemie operacyjnym ubuntu 14.04 TLS lub w nowszej wersji 15.04 (Vivid) z repozytorium ppa firebird3.0.

Więcej o Firebird 3.0 Beta 2 można przeczytać »tutaj«.

PyFirebirdSQL 0.9.10, 11 i 12

Ostatnio zostały wydane trzy kolejne wersje sterownika Firebird dla Python.

  1. w wersji 0.9.10 poprawiony został błąd występujący wyłącznie w wersji sterownika dla Windows.
  2. w wersji 0.9.11 poprawiony został inny błąd (ponownie).
  3. w wersji 0.9.12 udostępnione zostało uwierzytelnianie Srp oraz wyłączony protokół wire protocol dla Firebird 3