2007-12-29

Marco Cantù o współpracy CodeGear i Firebird

Marco Cantù, znany autor wielu popularnych książek poświęconych Delphi, opublikował w swoim blogu nowy list. Powodem jego napisania jest uznanie Firebird SQL za projekt grudnia portalu SourceForge.net oraz gratulacje z tego powodu od Sriram Balasubramanian.

Marco Cantù wyraził nadzieję, że w przyszłości CodeGear będzie traktować Firebird jako partnera, a nie jako konkurenta dla InterBase. Za kluczowe uznał wsparcie dla Firebird w dbExpress. Ważne jest również oficjalne wsparcie Firebird przez komponenty IBX.

2007-12-28

Gratulacje dla twórców Firebird

Sriram Balasubramanian, jeden z inżynierów pracujących w CodeGear nad rozwojem serwera SQL InterBase, na swoim blogu opublikował list, w którym gratuluje zespołowi Firebird wyboru na projekt miesiąca grudnia portalu Sourceforge.net.

2007-12-20

FlameRobin 0.8.3

FlameRobin jest narzędziem do administrowania bazami danych Firebird. Celem jego autorów jest dostarczenie aplikacji:
  • efektywnej — nie wymagającej wielkich zasobów, wydajnej;
  • wieloplatformowej — działa w Linux, Windows, Mac OS X, FreeBSD, Solaris;
  • bazującej wyłącznie na kodzie Open Source.
Najnowsza wersja zawiera głównie korekty zgłoszonych błędów. Zaimplementowano również kilka usprawnień. Pełna lista zmian dostępna jest tutaj.


Firebird 2.0.3 dla MacOS-X

Jak już ostatnio wspomniałem, autorzy serwera Firebird skupiają się na opracowywaniu wersji dla systemów operacyjnych Windows i Linux. Wersje dla innych systemów operacyjnych powstają oddzielnie. Ostatnio udostępniony został Firebird 2.0.3 Classic Server oraz SuperServer, przeznaczone do pracy w systemie operacyjnym MacOS-X na komputerze z procesorem PowerPC.

Zainteresowani mogą pobrać odpowiednie pliki z tej strony.

2007-12-19

Firebird w Brazylii

Brazylia jest krajem, w którym Firebird cieszy się stosunkowo dużą popularnością. Ostatnio największy brazylijski portal poświęcony Firebird opublikował wyniki ankiety, a której pytano użytkowników jakiej najnowszej wersji Firebird aktualnie używają. Na ankietę odpowiedziało około tysiąc użytkowników.

Prawie połowa użytkowników nadal używa wersję 1.5. Ciekawostką jest, że wersję 2.1, która jest dostępna tylko jako beta, używa już około 12% użytkowników.

2007-12-18

Firebird 1.5.5 dla MacOS-X/darwin

Jak wiadomo, autorzy serwera Firebird skupiają się na opracowywaniu jego wersji dla systemów Windows oraz Linux. Wersje dla innych systemów powstają oddzielnie i z reguły nieco później.

Niedawno udostępniona została wersja Firebird 1.5.5 dla Windows i Linux. Obecnie została ona również udostępniona dla systemu MacOS-X/darwin.

2007-12-17

Firebird Maestro 7.12

Udostępniona została nowa wersja aplikacji Firebird Maestro. W wersji 7.12 oprócz poprawienia kilku usterek w dotychczasowych funkcjach zaimplementowano kilka nowych. Między innymi zwiększono funkcjonalność Data Grid, SQL Generator, Database Designer oraz Object Editors.

Firebird Maestro jest zaawansowaną aplikacją przeznaczoną do administrowania bazami i serwerem Firebird. Poprawnie współpracuje ze wszystkimi wersjami Firebird, włącznie z najnowszymi testowymi wersjami.

2007-12-14

Firebird 2.0.3 dla Solaris i MacOS-X

Ostatnio udostępniony został Firebird 2.0.3 w wersjach dla systemów operacyjnych:
  • MacOS-X/darwin
  • Solaris-X86
  • Solaris-sparc
W tej wersji znalazły się poprawki dwóch zgłoszonych błędów. Szczegóły — tutaj.

2007-12-13

Firebird 1.5.5

Niedawno organizacja RISE ogłosiła (tutaj oraz tutaj), że w serwerach InterBase oraz Firebird istnieją błędy pozwalające na wykonanie nieautoryzowanego kodu poprzez tzw. przepełnienie bufora. Błędy te zostały zgłoszone do twórców obu serwerów.

W serwerze Firebird błędy zostały naprawione w wersji 2.0.3. Autorzy postanowili zaimplementować te poprawki również w wersji 1.5. Efektem tych prac jest Firebird 1.5.5. Oprócz wymienionych błędów została poprawiona współpraca z systemem Windows Vista. Poprawione zostało również kilka innych błędów.