2007-12-17

Firebird Maestro 7.12

Udostępniona została nowa wersja aplikacji Firebird Maestro. W wersji 7.12 oprócz poprawienia kilku usterek w dotychczasowych funkcjach zaimplementowano kilka nowych. Między innymi zwiększono funkcjonalność Data Grid, SQL Generator, Database Designer oraz Object Editors.

Firebird Maestro jest zaawansowaną aplikacją przeznaczoną do administrowania bazami i serwerem Firebird. Poprawnie współpracuje ze wszystkimi wersjami Firebird, włącznie z najnowszymi testowymi wersjami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz