2008-02-26

Firebird popularną bazą danych

Jeżeli chcemy pobrać serwer Firebird, pobieramy go z serwerów Sourceforge.net. W tym największym na świecie serwisie udostępniającym swoje serwery dla projektów Open Source (ponad 170 tys. projektów, niemal 1,8 mln zarejestrowanych użytkowników), dostępne są miedzy innymi statystyki dotyczące różnych projektów.

W kategorii Database Engines/Servers projekt Firebird, pod względem liczby pobrań, znajduje się na trzecim miejscu. Liczba pobrań przekroczyła już 5 milionów.

2008-02-25

Firebird 2.0.3 SuperServer dla Solarix x86

Stosunkowo niedawno udostępniony był Firebird 2.0.3 w wersji dla systemu Solaris-x86. W tych dniach udostępniona została również wersja Firebird 2.0.3 SuperServer dla tego systemu operacyjnego.

Jaybird 2.1.3

Jaybird jest sterownikiem umożliwiającym korzystanie z Firebird w programach napisanych w języku Java.

W najnowszej tego sterownika poprawiono jeden błąd występujący w sytuacji, gdy programista użyje klasę DatabaseMetaData z identyfikatorami/wzorcami, w których wielkość liter jest inna niż wielkość liter w bazie danych.

2008-02-23

AnySQL Maestro

AnySQL Maestro to bardzo ciekawy program udostępniony przez Maestro Group. Współpracuje z różnymi bazami danych poprzez sterowniki ODBC lub OLE DB. Dzięki temu może współpracować z niemal dowolną bazą danych (Firebird, SQL Server, MySQL, Oracle, Access i inne). Dostępna jest również obszerna Pomoc do programu.

W przypadku serwera Firebird produkt przeszedł pomyślnie testy współpracy z sterownikami Firebird ODBC 1.x i 2.x oraz z serwerem Firebird – włącznie z wersją 2.1.

Program jest dostępny za darmo.

FreeAdhocUDF

FreeAdhocUDF jest darmową biblioteką funkcji UDF (User Defined Function), przeznaczoną do współpracy z serwerem Firebird lub InterBase. Biblioteka jest dostępna w wersji dla Windows, Windows64, Linux oraz Linux64. We wszystkich tych systemach funkcje zwracają jednakowe wyniki.

W wersji adhoc20080219 poprawione zostały drobne błędy w dwóch dotychczasowych funkcjach. Zaimplementowano również 47 nowych funkcji. Obecna wersja biblioteki zawiera 408 funkcji UDF.

IBExpert 2008.02.19

IBExpert jest jednym z najlepszych programów do zarządzania bazami danych Firebird i InterBase.

W bieżącej wersji tego doskonałego programu zostały dodane lub rozbudowane między innymi następujące funkcje:
  • Database Explorer
  • Database Registration Info
  • BLOB Viewer
  • ODBC Viewer
  • zaimplementowano kilka nowych funkcji w IBEBlock.
Więcej szczegółów jest tutaj.

Dodatkowo użytkownicy zarejestrowanej wersji otrzymują bezpłatnie IBExpertWebForms. Jest to narzędzie do szybkiego i wygodnego tworzenia aplikacji internetowych, korzystających z bazy danych Firebird lub InterBase. Nie jest przy tym potrzebna znajomość HTML, JavaScript, AJAX czy PHP.

Nowe cechy Firebird 2.0 a ADO.NET (C#)

Na stronie internetowej producenta sterownika IBProvider zamieszczony został artykuł pokazujący sposoby wykorzystania nowych cech Firebird 2.0 w aplikacjach ADO.NET, w języku C#.

Autor opisuje między innymi sposób korzystania z instrukcji EXECUTE BLOCK, INSERT RETURNING, ROLLBACK RETAIN i innych.

2008-02-17

FBExport 1.7

FBExport jest aplikacją działającą w trybie znakowym, przeznaczoną do eksportowania i importowania danych pomiędzy bazami danych Firebird. Program jest dostępny zarówno w wersji przeznaczonej dla Windows, jak i dla Linux. Współpracuje z wszystkimi dostępnymi obecnie wersjami Firebird (1.0, 1,5, 2.0 i 2.1).

W najnowszej wersji zaimplementowane zostało kilka usprawnień oraz poprawione zostało kilka błędów.

Aplikacja jest dostępna na licencji Mozilla Public Licence 1.0 (jedna z licencji Free Software).

2008-02-14

Bawiąc się Django

Adam Shimali w swoim blogu opublikował artykuł Playing with Django czyli Bawiąc się Diango. Diango jest narzędziem wysokiego poziomu, przeznaczonym do szybkiego tworzenia wydajnych stron internetowych w języku Python.

W tym artykule jest między innymi następujący sympatyczny fragment:
Using Apache, Webware and Firebird as the database I set out to build something.

Firebird? Yes anything to avoid the MySQL bandwagon. I couldn't say for sure now, but at the time Firebird was far superior to MySQL. The Firebird team didn't think that ACID properties, foreign key constraints, stored procedures etc. were just some esoteric optional extras for something with pretensions to being an RDBMS.
Można ten tekst przetłumaczyć tak:
Dysponując Apache, Webware i Firebird jako bazą danych, zdecydowałem się coś zbudować.

Firebird? Tak, cokolwiek byleby nie MySQL. Nie mam pewności jak jest teraz, ale wtedy Firebird był znacznie bardziej zaawansowany niż MySQL. Twórcy Firebird nie uważają, że cechy ACID, klucze obce, procedury przechowywane w bazie itp. są tylko ezoterycznymi, opcjonalnymi dodatkami do czegoś z pretensjami do bycia traktowanym jako RDBMS.

2008-02-13

Procedury z parametrami a Firebird .NET Provider

Jiří Činčura w swoim blogu opublikował artykuł (po angielsku), w którym opisuje sposób wywoływania procedur z parametrami (przechowywanymi w bazie danych) korzystając z Firebird .NET Provider.

2008-02-12

64-bitowy Firebird 2.1 dla MacOS-X

Jak widać, intensywne prace zespołu zajmującego się udostępnianiem serwera Firebird dla systemu MacOS-X przynoszą efekty. Właśnie udostępnione zostały 64-bitowe wersje serwera Firebird 2.1, zarówno w architekturze SuperServer jak i Classic Server.

2008-02-10

Nowy IBProvider

Udostępniona została nowa wersja sterownika IBProvider. Obecnie sterownik jest przystosowany również do współpracy z Visual Studio 2008. Usprawniono również współpracę z DTC (Distributed Transaction Coordinator).

Pełny opis nowej wersji jest tutaj.

2008-02-06

Poprawione instalowanie Firebird 2.0.3 w BSD

Poprawiona została procedura instalowania serwera Firebird 2.0.3 w systemie BSD. Jeżeli serwer był instalowany przy pomocy pakietu BSD, to nieprawidłowo były ustawione prawa dostępu do pliku użytkowników security2.fdb.

Więcej informacji jest tutaj.

Lata przestępne oraz dzielenie przez zero

Mihai Criveti, rumuński administrator sieci, sprawdził sposób obsługi dat dla lat przestępnych w kilku systemach zarządzania bazami danych. Sprawdził również, jak poszczególne serwery reagują na próbę dzielenia przez zero. Wyniki testów opublikował w swoim blogu.

Testowane były: Oracle 10g oraz 11g, DB2 9.5, Firebird 2, PostgreSQL 8.2 oraz 8.3 i MySQL 5.0.45.

Jak wynika z postu, wszystkie serwery zadziałały poprawnie, oprócz MySQL. Niepoprawne daty nie były przyjmowane i serwery generowały komunikaty błędów. Natomiast MySQL generował tylko ostrzeżenia, a do bazy zapisywał niepoprawne wartości.

2008-02-01

Przebudowa Firebird 2.0.3 dla MacOS-X

Firebird 2.0.3 dla systemu MacOS-X/PowerPC został przebudowany. Powodem przebudowy była korekta błędów. Przebudowa dotyczyła zarówno Classic jak i SuperServer.

Aktualne wersje plików można pobrać z oficjalnych stron serwera Firebird.