2008-02-23

Nowe cechy Firebird 2.0 a ADO.NET (C#)

Na stronie internetowej producenta sterownika IBProvider zamieszczony został artykuł pokazujący sposoby wykorzystania nowych cech Firebird 2.0 w aplikacjach ADO.NET, w języku C#.

Autor opisuje między innymi sposób korzystania z instrukcji EXECUTE BLOCK, INSERT RETURNING, ROLLBACK RETAIN i innych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz