2008-03-26

InterXpress for Firebird wersja 2.0.3

Firma Upscene Productions udostępniła wersję 2.0.3 sterownika InterXpress for Firebird. Jest to sterownik umożliwiający dostęp do baz danych Firebird przy pomocy komponentów dbExpress. Można z niego korzystać w aplikacjach pisanych w Delphi 6, Delphi 7, CodeGear Developer Studio 2006, CodeGear Developer Studio 2007 oraz Kylix 3.

W tej wersji sterownika poprawione zostały błędy dostrzeżone w poprzednich jego wersjach. Pełna lista zmian jest tutaj.

Tabele systemowe - opis

Felix John Colibri na swoje stronie internetowej zamieścił ciekawy artykuł, w którym opisuje tabele systemowe baz danych InterBase i Firebird. W tym obszernym artykule znajdziemy oprócz samych opisów również przykłady korzystania z tych tabel.

2008-03-19

FBScanner

FBScanner to nowe narzędzie wspomagające pracę z serwerem Firebird lub InterBase. Aplikacja monitoruje wszelką komunikację między serwerem i aplikacją kliencką. Wyniki monitorowania pokazywane są w czasie rzeczywistym. Warto zauważyć, że proces monitorowania jest realizowany bardzo efektywnie i wynikające z niego narzuty są minimalne.

2008-03-18

FlameRobin 0.8.6

W tej wersji zostało zaimplementowanych kilka drobnych usprawnień oraz poprawiono wiele zgłoszonych wcześniej błędów. Pełna lista zmian i poprawek jest tutaj.

Więcej o tym ciekawym programie można poczytać na jego stronie domowej. Nowości są nieco nieaktualne, ale reszta opisu jest jak najbardziej aktualna.

Firebird w systemie FreeBSD

Eric w swoim blogu zamieścił ostatnio dwa nowe artykuły o korzystaniu z serwera Firebird w systemie operacyjnym FreeBSD. W pierwszym artykule opisuje sposób zainstalowania Firebird w tym systemie operacyjnym. Natomiast drugi artykuł zawiera opis jak spowodować automatyczne uruchamianie systemu.

Eric mieszka w Santo Domingo w Republice Dominikany. Swój blog pisze w języku hiszpańskim. Poniżej zamieszczone zostały adresy automatycznych tłumaczeń wymienionych wyżej artykułów na język angielski.
  1. Installation FireBird on FreeBSD
  2. Booting FireBird after reboot on FreeBSD

2008-03-11

Firebird 2.1 RC2

Zbliża się wydanie finalnej werski serwera Firebird 2.1. Właśnie udostępniona została druga wersja Release Candidate. Jeżeli nie zostaną wykryte nowe błędy, stanie się ona oficjalnym finalnym wydaniem serwera Firebird 2.1. Serwer dostępny jest w wersji dla systemu operacyjnego Windows, Linux i MaxOSX, w wersjach 32 i 64 bitowych.

2008-03-03

FreeBSD 7

Wydana została wersja 7.0 systemu FreeBSD. Zawiera ona między innymi Firebird w wersji 1.5.5. oraz 2.0.3, a także Flamerobin 0.7.6. Dostępnych jest również wiele bibliotek przeznaczonych do współpracy z Firebird różnych narzędzi i języków, między innymi PHP, Python, Ruby i inne.