2008-03-18

Firebird w systemie FreeBSD

Eric w swoim blogu zamieścił ostatnio dwa nowe artykuły o korzystaniu z serwera Firebird w systemie operacyjnym FreeBSD. W pierwszym artykule opisuje sposób zainstalowania Firebird w tym systemie operacyjnym. Natomiast drugi artykuł zawiera opis jak spowodować automatyczne uruchamianie systemu.

Eric mieszka w Santo Domingo w Republice Dominikany. Swój blog pisze w języku hiszpańskim. Poniżej zamieszczone zostały adresy automatycznych tłumaczeń wymienionych wyżej artykułów na język angielski.
  1. Installation FireBird on FreeBSD
  2. Booting FireBird after reboot on FreeBSD

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz