2008-04-30

Firebird 2.0.4

Podczas prac nad Firebird 2.1 odkryto, że parametr Forced Writes nigdy nie działał w systemie Linux. Zostało to poprawione w Firebird 2.1 oraz wstecznie zaimplementowane w tym wydaniu Firebird 2.0.

Poprawiono również kilka błędów, między innymi błąd w programie nbackup powodującego uszkodzenie bazy danych w przypadku jej dużego obciążenia.

Pełna lista zmian jest tutaj.

2008-04-28

Firebird DBX4 Driver

Wraz z Delphi 2007 firma CodeGear udostępniła nowy standard dostępu aplikacji do baz danych, zwaną DBX4. Niestety – wśród sterowników baz danych, dostarczanych z Delphi nie ma sterownika dla Firebird. Przedstawiciele firmy CodeGear twierdzą, że napisanie sterownika baz danych, zgodnego z DBX4, jest bardzo proste. Zadania tego podjął się Thiago Borges de Oliveira.

Obecna wersja sterownika DBX4 dla Firebird nie jest jeszcze wersją ostateczną, ale powinna już działać poprawnie.

IB LogManager 2.9

Firma Upscene Productions udostępniła wersję 2.9 programu IB LogManager. Jest to narzędzie do monitorowania zmian danych lub struktury baz danych Firebird lub InterBase.


Powodem wydania tej wersji programy było udostępnienie w Firebird 2.1 nowych mechanizmów. Dzięki nim IB LogManager może działać efektywniej.

Pełna lista zmian jest tutaj. Więcej informacji o programie jest na jego internetowej stronie.

2008-04-22

Firebird lub InterBase w Visual Studio (3/3)

W portalu IBProvider zamieszona została trzecia część artykułu, w którym opisany jest sposób korzystania z serwera Firebird lub InterBase w aplikacjach pisanych przy pomocy MS Visual Studio.

Poprzednie części tego artykułu:
 1. pierwsza część artykułu
 2. druga część artykułu

Firebird 2.1 - kolejne pakiety

Jak już kilkakrotnie tutaj pisałem, udostępnianiem serwera Firebird zajmują się w części różne osoby i zespoły poza samymi jego twórcami. Tak też jest tym razem. Po udostępnieniu finalnej wersji serwera Firebird 2.1 jest on udostępniany dla kolejnych środowisk i dystrybucji.

Ostatnio Firebird 2.1 został udostępniony:
 • pakiety RPM dla systemów Fedora 8 i 9 są dostępne w repozytorium tigro – wersje 32 i 64 bitowe,
 • wersja dla systemu Gento jest dostępna w Gento-Portage,
 • w portalu Paula Beacha jest informacja o kłopotach w wygenerowaniu 64-bitowej wersji dla systemów MaxOSX działających na procesorach PowerPC.

2008-04-18

Firebird 2.1

Właśnie udostępniona została finalna wersja serwera Firebird 2.1. Ta wersja serwera wyróżnia się między innymi następującymi nowymi funkcjami i cechami:
 • wyzwalacze bazy danych – nowe typy wyzwalaczy działających dla całej bazy danych, na przykład zawsze gdy ktoś połączy się z bazą danych,
 • globalne tymczasowe tabele – są to predefiniowane tabele, w których serwer Firebird przechowuje swoje dane robocze; użytkownicy mogą uzyskać dostęp do nich, dzięki czemu mają możliwość dokładniejszego monitorowania pracy serwera,
 • instrukcja UPDATE OR INSERT, która sprawdza czy odpowiedni rekord już istnieje w bazie; jeżeli rekord nie istnieje to zostaje dopisany (jak w instrukcji INSERT), w przeciwnym razie zostanie zaktualizowany (jak w instrukcji UPDATE),
 • wiele nowych funkcji wbudowanych w serwer (dotychczas były dostępne w postaci bibliotek UDF),
 • tekstowe pola BLOB, zawierające nie więcej niż 32 kB tekstu, są traktowane tak samo jak pola VARCHAR,
 • dotychczas serwer był dostępny w wersjach dla systemów operacyjnych Windows i Linux; obecnie są dodatkowo dostępne wersje dla Windows 2003 64-bit, PowerPC oraz 32 i 64 bitowe wersje dla systemu MacOS-X.
 • wiele innych usprawnień.
Ta wersja serwera nie jest jeszcze dostępna dla systemów Solarix ani HPUX.

Więcej informacji o tej wersji serwera można znaleźć tutaj. Serwer można pobrać z tej strony internetowej.

2008-04-14

Firebird lub InterBase w Visual Studio (2/3)

Niedawno informowałem, że w portalu IBProvider zamieszona została pierwsza część obszernego artykułu, w którym opisany jest sposób korzystania z serwera Firebird lub InterBase w aplikacjach pisanych przy pomocy MS Vistual Studio. Właśnie ukazała się druga część tego artykułu. Trzecia część ma się ukazać wkrótce.

2008-04-10

IBReplicator 3.0

Portal IBPhoenix udostępnił wersję 3.0 programu IBReplicator. Jest to program do replikowania baz danych Firebird lub InterBase. W programie zaimplementowano kilka nowych funkcji. Szczegóły można przeczytać tutaj.

Experymentalny 64-bitowy Firebird 2.0 dla Solaris 10

Udostępniono eksperymentalną wersję 64-bitowego serwera Firebird 2.0.4, przeznaczoną dla systemu Solaris 10.

Oczywiście tę wersję serwera nie zaleca się do używania w systemach produkcyjnych. Przeznaczona jest do publicznego testowania.

2008-04-09

Firebird w OpenOffice 2

Na stronie OpenOffice Suite powered by Firebird Database opisana została szczegółowo procedura konfigurowania serwera Firebird do współpracy z darmowym pakietem biurowym OpenOffice.

Procedura jest obficie ilustrowana licznymi obrazami ekranów. Nie powinna więc stanowić żadnego problemu dla większości zainteresowanych osób.

2008-04-08

Zalety używania systemów 64-bitowych

W portalu IBProvider ukazał się nowy artykuł, w którym przedstawione zostało 10 powodów, dla których warto korzystać z systemów 64-bitowych do uruchamiania serwerów SQL.


Jednym z ważniejszych powodów jest zwiększenie wydajności serwera.

IBprovider v3.0 RC2 dla systemów 64-bitowych

Serwis IBProvider udostępnił wersję 3.0 RC2 sterownika IBProvider dla systemów 64-bitowych. W systemach 64-bitowych można się spodziewać większej wydajności serwera SQL.

W pakiecie udostępniany jest zarówno sterownik 64-bitowy jak i 32-bitowy.

Więcej informacji o tej wersji serwera jest tutaj.

Warto również zapoznać się z artykułem, w którym przedstawiono 10 powodów, dla których warto korzystać z serwera Firebird lub InterBase w systemach 64-bitowych.

2008-04-03

Firebird 2.0.4 RC1

Udostępniono do testowania Firebird 2.0.4 Release Candidate 1. To wydanie nie wprowadza do serwera żadnych nowych możliwości. Poprawiono kilka ważnych błędów.

Jak to często bywa w takich przypadkach, podczas prac nad Firebird 2.1 odkryto, że w systemie Linux właściwość baz danych Forced Writes nigdy nie działała. Dotyczy to zarówno serwerów InterBase (Firebird powstał na podstawie kodu InterBase 6.0), jak i wszystkich dotychczasowych wersji serwera Firebird. Błąd ten został poprawiony w Firebird 2.1 oraz Firebird 2.0.4.

Serwer dostępny jest w wersjach dla Windows, Linux oraz Mac OS X. Dostępne są wersję 32 oraz 64 bitowe.