2008-04-10

Experymentalny 64-bitowy Firebird 2.0 dla Solaris 10

Udostępniono eksperymentalną wersję 64-bitowego serwera Firebird 2.0.4, przeznaczoną dla systemu Solaris 10.

Oczywiście tę wersję serwera nie zaleca się do używania w systemach produkcyjnych. Przeznaczona jest do publicznego testowania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz