2008-04-03

Firebird 2.0.4 RC1

Udostępniono do testowania Firebird 2.0.4 Release Candidate 1. To wydanie nie wprowadza do serwera żadnych nowych możliwości. Poprawiono kilka ważnych błędów.

Jak to często bywa w takich przypadkach, podczas prac nad Firebird 2.1 odkryto, że w systemie Linux właściwość baz danych Forced Writes nigdy nie działała. Dotyczy to zarówno serwerów InterBase (Firebird powstał na podstawie kodu InterBase 6.0), jak i wszystkich dotychczasowych wersji serwera Firebird. Błąd ten został poprawiony w Firebird 2.1 oraz Firebird 2.0.4.

Serwer dostępny jest w wersjach dla Windows, Linux oraz Mac OS X. Dostępne są wersję 32 oraz 64 bitowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz