2008-04-18

Firebird 2.1

Właśnie udostępniona została finalna wersja serwera Firebird 2.1. Ta wersja serwera wyróżnia się między innymi następującymi nowymi funkcjami i cechami:
  • wyzwalacze bazy danych – nowe typy wyzwalaczy działających dla całej bazy danych, na przykład zawsze gdy ktoś połączy się z bazą danych,
  • globalne tymczasowe tabele – są to predefiniowane tabele, w których serwer Firebird przechowuje swoje dane robocze; użytkownicy mogą uzyskać dostęp do nich, dzięki czemu mają możliwość dokładniejszego monitorowania pracy serwera,
  • instrukcja UPDATE OR INSERT, która sprawdza czy odpowiedni rekord już istnieje w bazie; jeżeli rekord nie istnieje to zostaje dopisany (jak w instrukcji INSERT), w przeciwnym razie zostanie zaktualizowany (jak w instrukcji UPDATE),
  • wiele nowych funkcji wbudowanych w serwer (dotychczas były dostępne w postaci bibliotek UDF),
  • tekstowe pola BLOB, zawierające nie więcej niż 32 kB tekstu, są traktowane tak samo jak pola VARCHAR,
  • dotychczas serwer był dostępny w wersjach dla systemów operacyjnych Windows i Linux; obecnie są dodatkowo dostępne wersje dla Windows 2003 64-bit, PowerPC oraz 32 i 64 bitowe wersje dla systemu MacOS-X.
  • wiele innych usprawnień.
Ta wersja serwera nie jest jeszcze dostępna dla systemów Solarix ani HPUX.

Więcej informacji o tej wersji serwera można znaleźć tutaj. Serwer można pobrać z tej strony internetowej.

1 komentarz:

  1. Globalne tabele tymczasowe nie służą do monitorowania pracy serwera.

    OdpowiedzUsuń