2008-04-28

Firebird DBX4 Driver

Wraz z Delphi 2007 firma CodeGear udostępniła nowy standard dostępu aplikacji do baz danych, zwaną DBX4. Niestety – wśród sterowników baz danych, dostarczanych z Delphi nie ma sterownika dla Firebird. Przedstawiciele firmy CodeGear twierdzą, że napisanie sterownika baz danych, zgodnego z DBX4, jest bardzo proste. Zadania tego podjął się Thiago Borges de Oliveira.

Obecna wersja sterownika DBX4 dla Firebird nie jest jeszcze wersją ostateczną, ale powinna już działać poprawnie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz