2008-06-01

Firebird w OpenSuse

Dzięki pomocy Philippe Makowski, Firebird 2.o.4 został udostępniony użytkownikom systemu operacyjnego OpenSuse 10.0, 10.1, 10.3 oraz planowanej wersji 11.0, a także wersji komercyjnej tego systemu – SUSE Linux Enterprise.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz