2008-07-08

Dokumentacja SQL dla Firebird 1.5

Udostępniona została finalna wersja oficjalnej dokumentacji języka SQL zaimplementowanego w serwerze Firebird 1.5. Opisane zostały wszystkie elementy języka. Wskazano również na zmiany, jakie nastąpiły pomiędzy InterBase 6.0 i Firebird 1.0 oraz pomiędzy Firebird 1.0 i 1.5. Dokumentacja dotyczy wszystkich wersji serwera Firebird do wersji 1.5.5 włącznie.

Dokumentacja dostępna jest jako zestaw stron HTML oraz jako pojedynczy plik PDF.

Wraz z opublikowaniem tej wersji dokumentacji rozpoczęły się prace nad analogiczną dokumentacją dla Firebird 2.0 i 2.1.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz