2008-09-30

Dokumentacja SQL dla Firebird 2.0

Udostępniona została dokumentacja serwera Firebird 2.0. Zawiera ona opis wszystkich elementów zaimplementowanych w Firebird od czasu InterBase 6.0.

Dokumentacja dostępna jest w formacie HTML oraz jako plik w formacie PDF.

Według opinii autorów tej dokumentacji jest to jej niemal ostateczna wersja. Wymagane jest jeszcze trochę drobnych poprawek tekstu, ale dokumentacja zawiera już opis wszystkich elementów (jest kompletna). Te drobne korekty zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz