2008-09-02

Lazarus + ZeosLib

Firebird, jak wiadomo, wywodzi się z kodu źródłowego serwera InterBase 6.0. Naturalne jest więc, że programy współpracujące z serwerem Firebird bardzo często pisane są przy pomocy narzędzi programistycznych firmy Embarcadero (dawniej CodeGear, jeszcze dawniej Borland). Najpopularniejszym narzędziem programistycznym tej firmy jest chyba Delphi.

Lazarus jest produktem wzorowanym na Delphi, działającym w systemach Linux, FreeBSD, MaxOSX oraz Windows. Udostępniony jest na zasadach licencji GPL.

ZeosLib to zestaw komponentów bazodanowych umożliwiających współpracę z różnymi bazami danych, w tym z Firebird. Udostępniany jest na zasadach licencji LGPL.

Na tej stronie dostępna jest instrukcja krok po kroku, jak aplikacje pisane w Lazarus, korzystając z komponentów ZeosLib, mogą współpracować z bazami danych Firebird.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz