2008-09-24

Poprawki w Interbase/Firebird Development Stuido

Sqlly ogłosiła udostępnienie InterBase/Firebird Development Studio v5.1 Build 5.1.10.410. W tej wersji zrealizowano kilka poprawek i usprawnień. W szczególności poprawiono obsługę kodowania UTF-8 oraz zgodność z Firebird 2.5.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz