2008-10-05

Nowe wersje IBProvider

Udostępnione zostały nowe wersje sterownika IBProvider. Poprawiono w nich tylko kilka błędów oraz usprawniono niektóre funkcje.

IBProvider 3.0.0.5068 RC3
  • dodano obsługę stron kodowych DOS858, TIS620, BIG5, KSC_5601, GB_2312, SJIS_0208, EUCJ_0208
  • poprawiony błąd w obsłudze błędów parametrów OUT zapytań
  • usprawniono dostęp do pól BLOB
  • usprawniono zarządzanie pamięcią
IBProvider 2.6.4.2557 oraz IBProvider 1.9.10.2557
  • usprawniono dostęp do pól BLOB
  • usprawniono zarządzanie pamięcią

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz