2008-11-10

Wyszukiwanie pełnotekstowe w Firebird

Niedawno udostępniona została wersja 0.9.8.1 silnika Sphinx – popularnego silnika wyszukiwania pełnotekstowego w bazach danych. Obecnie obsługiwane są między innymi bazy danych Firebird.

Binarne pliki silnika Sphinx, przeznaczone do pracy w Windows, dostępne są do pobrania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz