2009-12-31

Podsumowanie roku 2009

Plany i rzeczywistość

Na koniec roku warto sprawdzić, jak plany rozwoju serwera Firebird mają się do rzeczywistości.

Firebird 1.5

W tej wersji serwera miały być poprawiane wyłącznie błędy krytyczne. Przewidywano, że w pierwszym kwartale udostępniona zostanie wersja 1.5.6. W rzeczywistości udostępniono ją w trzecim kwartale. Zawiera poprawki błędów odkryte podczas prac nad Firebird 2. To chyba dobrze, że nastąpiło takie opóźnienie. Oznacza to, że wcześniej nikt nie zgłosił żadnego poważniejszego błędu w tej wersji serwera.

Firebird 2.0

W czwartym kwartale planowano udostępnić wersję 2.0.6. Obecnie nadal dostępna jest wersja 2.0.5. Może to i dobrze... W zasadzie jeżeli ktoś używa Firebird 2, to raczej 2.1, a nie 2.0.

Firebird 2.1

W trzecim kwartale spodziewano się wersji 2.1.3. Plany te zostały zrealizowane.

Firebird 2.5

Najpóźniej do końca roku miała być dostępna wersja 2.5.1. Plan niemal udało się zrealizować. Obecnie dostępna jest wersja Release Candidate 1.

Firebird 3.0

Autorzy mieli nadzieję, że do końca roku uda się udostępnić wersję Release Candidate. Na razie ta wersja serwera jest ciągle jeszcze na etapie planowania.

Podsumowanie

W tego typu projektach, które są finansowane jedynie przez sponsorów, planowane terminy udostępniania nowych wersji oprogramowania rzadko są do­trzy­my­wa­ne. Uważam, że w tej grupie producentów oprog­ramo­wania zespół zaj­mujący się roz­wo­jem serwera Firebird nie wy­pa­da najgorzej.

Oby w następnych latach rozwój serwera uległ przyspieszeniu, a liczba zadowolonych użytkowników rosła!

2009-12-19

FSQL 1.8.2

FSQL jest programem podobnych do standardowego programu ISQL, ale ma większe możliwości — rozpoznaje więcej poleceń. Jednocześnie oba programy są w dużym stopniu zgodne ze sobą. W szczególności skrypty SQL przygotowane dla programu ISQL powinny również działać z FSQL bez konieczności wprowadzania w nich żadnych zmian.

W udostępnionej kilka dni temu nowej wersji oprócz poprawienia kilku błędów zaimplementowane zostały nowe polecenia NBACKUP i NRESTORE, a do polecenia RESTORE dodane zostały nowe parametry. Ponadto program jest obecnie zgodny z Firebird 2.5.

2009-12-18

Strona internetowa Firebird już działa

Wczoraj ogłoszono, że strona internetowa www.firebirdsql.org przez najbliższe kilka dni nie będzie dostępna. Tymczasem już dzisiaj jest ponownie dostępna.

Powodem niedostępności serwisu była poważna awaria serwera. Obecnie wszystkie informacje są sukcesywnie odtwarzane. Niektóre podrzędne strony przez najbliższe kilka dni mogą nadal nie nie być dostępne.

2009-12-17

Strona internetowa Firebird wyłączona na kilka dni

Strona internetowa www.firebirdsql.org przez najbliższe kilka dni nie będzie dostępna. Osoby chcące w tym czasie pobrać Firebird mogą to zrobić korzystając bezpośrednio ze strony projektu w serwisie SourceForge.

Firebird w Lua

Lua jest językiem programowania zaprojektowanym do rozszerzania funkcjonalności aplikacji. Bywa również używany jako samodzielny język.

Ostatnio została udostępniona biblioteka umożliwiająca korzystanie z Firebird w aplikacjach pisanych w tym języku. 

2009-12-16

Firebird Embedded w QT

W portalu The Code Project ukazał się artykuł opisujący, w jaki sposób można korzystać z bazy danych Firebird Embedded i biblioteki QT w MS Visual Studio.

QT jest wieloplatformowym środowiskiem, udostępnionym przez firmę Nokia, pozwalającym pisać programy dla systemów Windows, Mac, Linux, embedded Linux, Windows CE i Symbian. Dzięki QT dla wszystkich tych systemów można korzystać z tego samego kodu źródłowego.

2009-12-15

My takich problemów nie mamy

Jednym z silnych konkurentów Firebird jest MySQL. System ten został opracowany przez szwedzką firmę MySQL AB. Prace nad nim rozpoczęto w 1994 roku. Na początku 2008 roku firma MySQL AB została kupiona przez Sun Microsystems. Niedawno ogłoszono, że Oracle Corporation kupiła firmę Sun Microsystems. Tym samym po sfinalizowaniu transakcji Oracle Corporation stanie się również właścicielem MySQL.

Przez wiele lat zwolennicy MySQL argumentowali, że jest to najszybszy serwer SQL, w dodatku jest darmowy. Fakt — MySQL jest najszybszy w operacjach odczytywania danych z bazy danych, ale jakim kosztem? Ano takim, że nie wspiera transakcji, przynajmniej do niedawana. Po wprowadzeniu transakcji okazało się, że MySQL nie jest już tak szybki.  Zgodność ze standardami SQL również nigdy nie była priorytetem jego twórców. Przez wiele lat miałem również wiele okazji czytać w Internecie wiele dyskusji i artykułów dotyczących warunków, na jakich baza ta może być używana za darmo, a kiedy użytkownicy mają obowiązek kupić licencję. Były wobec tego różne kontrowersje.

Prawdziwy niepokój użytkowników MySQL wzbudziło przejęcie go przez Oracle. Głównymi produktami oferowanymi przez Oracle są bazy danych. W środowisku użytkowników MySQL istnieje silna obawa, że Oracle może zablokować rozwój MySQL. Na wielu blogach i forach trwają dyskusje użytkowników MySQL, co robić w tej sytuacji. Są nawet próby szukania ratunku w Komisji Europejskiej.

Użytkownicy Firebird nie mają takich problemów. Nikt nie jest właścicielem Firebird. Nikt nie może go kupić ani w żaden sposób zablokować jego rozwoju. Nikt nie może pobierać opłat za prawo korzystania z Firebird. Każdy może pobrać kod źródłowy Firebird i samodzielnie go rozwijać.

2009-12-14

Procedury i wyzwalacze Firebird pisane w Javie

Adriano (członek zespołu twórców Firebird) opublikował obszerny dokument (w formacie PDF), w którym opisuje w jaki sposób zaimplementował integrację między środowiskiem Java i serwerem Firebird. Dzięki tej integracji możliwe jest pisanie procedur i wyzwalaczy Firebird w języku Java.

Dokument ten jest napisany w języku portugalskim. Osoby nie znające tego języka mogą skorzystać z jego automatycznego tłumaczenia na język angielski.

2009-12-11

Firebird 2.5 Release Candidate 1

Zespół twórców Firebird udostępnił pierwszą wersję Release Candidate serwera Firebird 2.5. Serwer jest dostępny w wersjach dla następujących platform:
 • Win32
 • Win64
 • Linux i86
 • Linux x86-64
 • MaxOS-X/Darwin i86
 • MaxOS-X/Darwin x86-64

2009-12-05

Instrukcja obsługi Firebird

Fernando Medeiros w swoim blogu opublikował szereg przewodników przydatnych zwłaszcza dla początkujących użytkowników serwera Firebird. Są one obszernie zilustrowane fragmentami kodu SQL.

Osoby nie znające języka portugalskiego (w wersji brazylijskiej) mogą skorzystać z wersji automatycznie tłumaczonej na język angielski.

Automatyczne tłumaczenie na język polski jest nadal kompletnie nieprzydatne.

2009-12-04

Firebird Data Wizard 9.12

SQL Maestro Group oferuje narzędzia dla wielu różnych serwerów SQL. Ostatnio udostępniła nową programu Firebird Data Wizard. Program ten udostępnia szereg kreatorów umożliwiających konwersję danych z dowolnego źródła zgodnego z ADO, eksport danych z bazy Firebird do najpopularniejszych formatów.

Ta wersja programu pozwala między innymi na:
 • import danych z XML, Excel 2007, Access 2007, CSV, DBF, plików tekstowych;
 • eksport danych do Excel 2007, Word 2007 (MS Office) oraz OpenDocument SpreadSheet i OpenDocument Text (OpenOffice);
 • przeniesienie danych:
  • reguły konwersji pól i indeksów są inteligentniejsze; od tej wersji dane z większości znanych baz danych mogą być przeniesione do bazy Firebird nawet przy domyślnych ustawieniach; 
  • znacząco przyspieszono transfer danych.
Więcej informacji o tej wersji programu można znaleźć »tutaj«.

2009-12-01

Przełączanie między wersjami Firebird (Windows)

Pierre Yager w swoim blogu opublikował prosty skrypt Windows (plik BAT), przy pomocy którego łatwo można przełączać między różnymi wersjami serwera Firebird. Taki skrypt przyda się szczególnie osobom, które muszą testować współpracę aplikacji z różnymi wersjami Firebird.

2009-11-27

2009-11-26

Statystyka

Podczas japońskiej konferencji OpenSourceConfference 2009 Tokyo Fall jedno z seminariów było prowadzone przez Tsutomu Hayashi z japońskiego stowarzyszenia użytkowników Firebird. Na seminarium przyszło ponad 50 osób. Zostali oni poproszeni o wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety zamieszczone są poniżej.

2009-11-19

dbExpress Driver for Firebird

Dostępna jest 21 wersja sterownika dbExpress dla Firebird. Autor poprawił w niej wyciek pamięci, który mógł wystąpić w przypadku utracenia połączenia z serwerem Firebird.

Sterownik dostępny jest dla Delphi 2007, 2009 i 2010.

2009-11-18

IBProvider v3 (3.0.0.7866 RC4)

W udostępnionej ostatnio wersji sterownika IBProvider udało się znaleźć i usunąć powód małej wydajności kodu kompilowanego w Visual Studio. Obecna wersja sterownika działa kilkakrotnie szybciej (około 4,5 raza szybciej!) od wersji dotychczasowej — zarówno w aplikacjach jednowątkowych, jak i wielowątkowych.

Sterownik IBProvider współpracuje obecnie z szesnastoma różnymi wersjami serwerów:
 • wszystkimi wersjami Firebird, włącznie z wersją 2.5,
 • wszystkimi wersjami InterBase, włącznie z wersją 2009,
 • serwerem Yaffil.
Dostępne są 32 i 64 bitowe wersje sterownika.
  Więcej informacji o tej wersji sterownika można przeczytać »tutaj«.

  2009-11-06

  2009-10-26

  Database Workbench 3.4.1

  Firma Upscene udostępniła nową wersję programu Database Workbench. Wśród zmian jest między innymi rozszerzone wsparcie dla Firebird 2.1, nowe diagramy właściwości i rozszerzeń oraz — jak zwykle — wiele drobnych rozszerzeń i korekt błędów.

  Pełna lista zmian jest »tutaj«.

  Planowanie Firebird 3

  W zespole Firebird rozpoczęły się dyskusje nad szczegółami implementacji Firebird 3. Na liście mailingowej twórców Firebird pojawiły się dwa nowe wątki:
  1. o zmianach w strukturze bazy danych oraz
  2. o zmianach w tabelach systemowych.

  2009-10-21

  Pisanie UDF dla Firebird

  Ivan Komarov opublikował w portalu CodeProjekt artykuł. Wyjaśnia w nim, jak w języku C++ można pisać biblioteki funkcji UDF (User Defined Function) dla serwera Firebird.

  (Biblioteki UDF można również pisać w Delphi lub FreePascal)

  Znakowe narzędzia administracyjne Firebird

  Razem z serwerem Firebird dostarczane programy narzędziowe przeznaczone do administrowania serwerem lub bazami danych, działające w trybie znakowym. Nie są one najwygodniejsze, ale ich niezaprzeczalną zaletą jest to, że — instalowane razem z Firebird — są dostępne we wszystkich systemach operacyjnych, w których Firebird może funkcjonować.


  Opis wspomnianych wyżej programów narzędziowych został uzupełniony oraz podzielony na niezależne podręczniki. Każdy podręcznik opisuje jeden z tych programów. Każdy podręcznik dostępny jest jako strona internetowa oraz jako dokument w formacie PDF.

  Współpraca z Firebird w Visual Web Developer

  W blogu Firebird — VB.NET zamieszczony został krótki artykuł opisujący krok po kroku sposób konfigurowania połączenia z bazą danych w Microsoft Visual Web Developer (narzędzie do szybkiego tworzenia stron internetowych w technologii ASP.NET).

  W zasadzie autor opisuje, jak skonfigurować połączenie z bazą danych poprzez ODBC. Można ten sposób wykorzystać do współpracy z dowolną bazą, dla której istnieje sterownik ODBC.

  2009-10-20

  Dlaczego Firebird jest fajny

  Dyskusje o wyższości jednych programów nad innymi przypominają często dyskusję o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkanocy. W blogu IBSurgeon zamieszczony został artykuł zatytułowany Why Firebird is cool? W nieco żartobliwej formie autor udowadnia w niej, że Firebird jest całkiem fajnym serwerem SQL.

  Firebird jest serwerem uniwersalnym. Może działać w różnych systemach. Bazy danych mogą być między tymi systemami bardzo łatwo przenoszone. Firebird może być również wykorzystywany w zadaniach dowolnego typu: ERP, CRM, finansowe, raportujące, strony internetowe i wiele innych.

  Firebird jest elastyczny. Pozwala programistom szybko i efektywnie uzyskiwać oczekiwane rezultaty. Można z nim współpracować stosując szeroką gamę narzędzi programistycznych: .NET, Delphi, Java, PHP i tuzin mniej znanych języków programowania.

  Co najważniejsze: Firebird jest wystarczająco dobry do większości zastosowań.

  W artykule autor polemizuje również z popularnymi fałszywych mitami związanych z Firebird — że jest przeznaczony tylko dla niewielkich baz danych lub że wolno działa.

  Cały artykuł można przeczytać »tutaj«.

  Architektura Firebird 2.5

  Poniższą prezentację przedstawił Dmitry Yemanov podczas Konferencji Firebird 2008 w Bergamo (Włochy). Prezentacja jest poświęcona nowej architekturze SuperClassic wprowadzonej w Firebird 2.5. Stanowi ona znaczący krok w kierunku bardziej efektywnego i lepiej skalowalnego wykorzystania systemów wieloprocesorowych przez serwer Firebird.

  FBScanner 2.6

  Aplikacje działające coraz wolniej, problemy z siecią, błędy transakcji, mało wydajne instrukcje SQL — w takich przypadkach pomocny może być FBScanner. Jest to jedno z narzędzi firmy IBSurgeon.

  W wersji 2.6 programu przyspieszono przetwarzanie instrukcji SQL, nowe rozwiązania monitorowania pracy oraz umożliwiono pracę z Firebird 2.5 (również z serwerem o nowej architekturze SuperClassic).

  Więcej informacji, w tym slajdy z prezentacją programu, można znaleźć »tutaj«.

  2009-10-19

  VII Międzynarodowa Konferencja Firebird 2009

  Trwają przygotowania do VII Międzynarodowej Konferencji Firebird 2009. Konferencja odbędzie się w Monachium, w dniach 19 do 21 listopada 2009 r. Został już ogłoszony program Konferencji. Do 25 października można zarezerwować bilety w niższej cenie.

  Można również zostać sponsorem konferencji. Sponsorzy płacą oczywiście więcej, ale w zamian otrzymują prawo do umieszczenia reklamy w konferencyjnych pomieszczeniach.

  2009-10-15

  Różnice między Firebird i InterBase - część I

  Wielu ludzi błędnie uważa, że Firebird jest czymś w rodzaju darmowego InterBase. Tak rzeczywiście było w przypadku Firebird 1.0 i InterBase 6.5, ale obecnie to już odległa przeszłość.

  Firma IBSurgeon, producent narzędzi do monitorowania oraz naprawiania uszkodzonych baz danych InterBase lub Firebird, postanowiła opublikować serię artykułów opisujących różnice między współczesnymi wersjami serwerów Firebird i InterBase. W pierwszym artykule opisują wsparcie dla procesorów o architekturze 32 i 64-bitowej.

  Obecnie Firebird dostępnych jest w wersjach na procesory o architekturze 32 i 64-bitowej, dla systemów operacyjnych Linux, MacOS-X oraz Windows. Natomiast InterBase w środowisku 64-bitowych systemów operacyjnych działa w trybie zgodności (compatibility mode). Innymi słowy — jest tylko 32-bitowa wersja InterBase (1, 2).

  Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule. Również o tym, dlaczego wsparcie dla systemów i procesorów 64-bitowych jest ważne w przypadku serwerów baz danych.

  2009-10-10

  ESF Database Migration Toolkit

  Od czasu do czasu firmy decydują się zmianę dotychczas używanej bazy danych. Powstaje wtedy problem przeniesienia danych z dotychczasowej bazy danych do Firebird. Zdarza się również, że niektóre firmy, przeważnie kierując się wyłącznie modą, postanawiają zrezygnować z Firebird na rzecz innego serwera. W obu przypadkach bardzo pomocny może być zestaw narzędzi firmy EasyFrom, Inc. W wersji 6.1.25 pozwalają one migrować między następującymi bazami danych:
  • Oracle 8i/9i/10g/11g
  • SQL Server 6.5/7.0/2000/2005/2008
  • MySQL 3.23/4.x/5.x
  • PostgreSQL 7.x/8.x
  • IBM DB2 5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
  • Access 95/2000/2003/2007
  • Excel 95/2000/2003/2007
  • Visual FoxPro
  • SQLite 3.x
  • Firebird
  • InterBase
  • dBase III/IV/5
  • Lotus WK1/WK3/WK4
  • Dowolna baza dostępna poprzez ODBC
  Narzędzie przenosi zarówno strukturę bazy danych, jak i zawarte w niej dane. Możliwe jest również przekodowywanie danych podczas migracji (na przykład z WINDOWS-1250 do UTF-8).

  2009-10-07

  Firebird dla SuperH

  Jak wiadomo, autorzy serwera Firebird przygotowują pakiety instalujące dla systemów Linux, MacOS-X oraz Windows. Od czasu do czasu niezależni programiści lub firmy przystosowują go również dla innych systemów operacyjnych.

  Ostatnio Nobuhiro Iwamatsu przygotował zestaw poprawek pozwalających uruchamiać Firebird 2.1 również na procesorach o architekturze SuperH. Alex Peshkoff wprowadził odpowiednie poprawki do kodu źródłowego serwera.

  IBProvider 3.0.0.7798

  Sterownik IBProvider systematycznie się rozwija, przeważnie małymi krokami. W udostępnionej właśnie wersji zoptymalizowano pracę na wielkich ilościach danych. W dotychczasowych wersjach sterownika, po wyczerpaniu dostępnej pamięci fizycznej, sterownik buforował dane w pliku wymiany na dysku. W takich sytuacjach wydajność sterownika znacząco spadała.

  Obecna wersja sterownika w sytuacjach opisanych powyżej działa znacząco szybciej. Jest to możliwe dzięki użyciu bardziej efektywnych algorytmów buforowania danych oraz wielowątkowego przetwarzania danych.

  Pełna lista zmian w kolejnych wersjach sterownika dostępna jest na tej stronie internetowej.

  Optymalizator Firebird

  Jedną z mniej znanych funkcji serwera Firebird jest jego optymalizator zapytań. Jego kod był rozwijany w różnych okresach przez kilka różnych zespołów (Ashton-Tate, InterBase Corp, Borland InterBase, Firebird). Jednym z programistów, który bardzo skutecznie zoptymalizował kod Firebird 1.5, był Arno Brinkman. Znacznie przyspieszył działanie tej wersji serwera w stosunku do jego poprzednich wersji. Między innymi dzięki jego pracy Firebird 2.0 w teście typu TPC-R okazał się wydajniejszy od InterBase 7.5 (zob. IBDeveloper #3/2005, str. 39).

  Począwszy od Firebird 2.1 osobą odpowiedzialną za optymalizator jest szef zespołu programistów Firebird, Dmitry Yemanov. Poniżej jest jego krótka prezentacja dotycząca problemów związanych z optymalizatorem Firebird.

  Jak widać, optymalizacja zapytań SQL nie jest prostym zdaniem.

  FreeAdhocUDF – funkcje dla UTF-8

  W obecnej wersja (adhoc 20090925) biblioteki FreeAdHocUDF poprawiono zauważone błędy oraz dodano 48 nowych funkcji. Obecnie w bibliotece jest ponad 500 różnych funkcji. Biblioteka zawiera między innymi funkcje obsługujące kodowanie UTF-8 oraz UNICODE-FSS.

  Bibliotekę można pobrać z serwera FTP. Dokumentacja biblioteki dostępna jest w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Pomoc techniczną można uzyskać na forum.

  Biblioteka dostępna jest w wersjach dla systemów operacyjnych Windows, Windows64, Linux, LinuxAMD64 oraz MaxOSXintel32. Współpracuje z serwerami SQL InterBase 7.5 do 2009 oraz Firebird 1.5 do 2.5.

  2009-10-03

  Skalowalność Firebird

  Dmitry Yemanov, szef zespołu programistów, udostępnił swoją prezentację poświęconą skalowalności Firebird.

  Istnieje również możliwość zakupienia trzygodzinnego filmu poświęconego zagadnieniom wydajności serwera firebird.

  2009-09-30

  Co nowego w Firebird 2.1

  Poniższa prezentacja została przygotowana przez Vladislava Khorsuna. Jest to przegląd nowych możliwości serwera Firebird 2.1.

  Prezentacja jest interesująca nie tylko dla osób, które nadal korzystają ze starszej wersji serwera. Również osobom korzystającym już z tej wersji serwera nie zaszkodzi przejrzeć tę prezentację. Całkiem możliwe, że okaże się, że o niektórych cechach serwera zwyczajnie zapomnieliśmy.  dbExpress Driver for Firebird

  Na tej stronie internetowej dostępna jest dwudziesta wersja darmowego sterownika dbExpress współpracującego z serwerem Firebird. W tej wersji poprawiony został błąd, który mógł się niekiedy pojawić w przypadku pól zawierających UNICODE.

  2009-09-26

  Nowy IBReplicator

  IBReplicator jest programem do replikowania baz danych Firebird lub InterBase. Właśnie udostępniona została wersja 3.2.2. W stosunku do poprzedniej wersji w programie poprawiono kilka błędów. Lista poprawek znajduje się na tej stronie.

  IBDeveloper

  W blogu IBSurgeon opublikowany został artykuł, w którym autor przypomina publikacje periodyków związanych z bazami danych InterBase i Firebird.

  Firma IBSurgeon w latach 2005 i 2006 podjęła się wydawania periodyku „The InterBase and Firebird Developer Magazine” (w skrócie IBDeveloper). Cieszył się on sporą popularnością (do 20 tys. czytelników). Mimo to okazało się, że koszty jego przygotowania przekraczają zyski i wydane zostały tylko cztery numery periodyku. Są one obecnie dostępne w Internecie. W wymienionym wyżej artykule znajdują się odpowiednie odsyłacze.

  Autor przypomina również o magazynie InterCom, wydawanym w latach 1997 i 1998 przez InterBase Software Corporation (firma-córka wydzielona przez pewien czas z firmy Borland). Pomimo upływu 13 lat artykuły opublikowane w tym magazynie nadal są interesujące. W wymienionym powyżej artykule zamieszczone są odsyłacze do dwóch numerów magazynu InterCom.

  2009-09-25

  FirebirdClient i InterBase

  Jiří Činčura — główny programista FirebirdClient, biblioteki umożliwiającej współpracę z Firebird programom działających na platformie .NET, w swoim blogu napisał, że otrzymuje coraz więcej pytań, czy przy pomocy FirebirdClient można również współpracować z bazami InterBase.

  Autor wyjaśnia, że FirebirdClient jest tworzony z intencją korzystania z baz Firebird. Wprawdzie API tego serwera jest bardzo podobne do API InterBase, ale z wersji na wersję jest w obu tych serwerach coraz więcej różnic. FirebirdClient może częściowo współpracować z InterBase, ale na pewno nie będą dostępne wszystkie możliwości. FirebirdClient nie jest w ogóle testowany pod kątem współpracy z InterBase.

  2009-09-23

  Firebird jest sexy ;-)

  Mike Riley w portalu Dr Dobb's opublikował artykuł o Delphi 2010. Stwierdza w nim między innymi, że
  RAD Studio 2010 database drivers have also been updated to support the latest well-known name SQL DBMS's including IBM DB2 8, Microsoft SQL Server 2008, MySQL 5.1 and Oracle 11g. Also added to this release is support for the sexy, high-performance, open-source Firebird 1.5 RDBMS.
   W nieautoryzowanym tłumaczeniu chodzi o to, że
  Sterowniki bazodanowe w RAD Studio 2010 zostały również zaktualizowane tak, aby wspierać najnowsze dobrze znane SZBD, w tym IBM DB2 8, Microsoft SQL Server 2008, MySQL 5.1 i Oracle 11g. Dodatkowo do tego wydania dodano wsparcie dla seksownego, bardzo wydajnego, Open Source SZBD Firebird 1.5.

  2009-09-16

  Bezpieczeństwo Firebird - historia i przyszłość

  Poniższa prezentacja została przygotowana przez Alexa Peshkova na konferencję poświęconą Firebird, która odbyła się w Bergamo w 2008 roku.

  Alex Peshkov jest jednym z programistów rozwijających serwer Firebird. Jest odpowiedzialny za implementację zabezpieczeń w Firebird. W poniższej prezentacji przedstawia problemy z bezpieczeństwem w serwerach Firebird oraz usprawnienia bezpieczeństwa w kolejnych wersjach Firebird, kończąc na planach dotyczących serwerów Firebird 2.5 oraz Firebird 3.0.


  DbBench 0.6

  Tsutomu Hayashi udostępnił wersję 0.6 programu DbBench. Jest to program do pomiaru wydajności baz danych Firebird i MySQL. W przyszłości planowane jest również wsparcie dla innych baz danych.

  Biblioteka C++ do pracy z Firebird

  Ten artykuł opisuje bibliotekę w C++, przeznaczoną do pisania programów współpracujących z serwerami Firebird. Na tej stronie istnieje możliwość skomentowania lub dyskutowania treści artykułu. Jeden z punktów wyjaśnia różnice między opisywaną biblioteką, a IBPP (inna podobna biblioteka).

  Firebird 2.1.3 w Ubuntu

  Marius Popa, znany jako Mariuz, bardzo aktywnie uczestniczy w udostępnianiu Firebird w systemie Ubuntu. Właśnie udostępnił w swoim PPA (Personal Package Archives) pakiety Firebird 2.1.3 dla systemu Ubuntu w wersjach karmic, intrepid, jaunty oraz hardy.

  Na tej stronie internetowej zamieszczony jest opis korzystania z tych pakietów.

  Firebird 2.1.3 w Debian

  Pakiet serwera Firebird 2.1.3 został przesłany do repozytorium Debian Unstable (Sid). Lista zmian dostępna jest na tej stronie internetowej.

  2009-09-12

  FirebirdClient 2.5.1

  Jiří Činčura udostępnił wersję 2.5.1 sterownika .NET Data Provider, przeznaczonego dla .NET 3.4/2.0 (ze wsparciem dla Entity Framework). Umożliwia on korzystanie z Firebird aplikacjom pisanym dla platformy .NET lub Mono.

  W tej wersji sterownika nie zostały zaimplementowane żadne nowe możliwości. Lista poprawionych błędów dostępna jest na tej stronie internetowej.

  2009-09-11

  AnySQL Maestro 9.8

  AnySQL Maestro to program do zarządzania dowolnymi bazami danych, w tym Firebird, z którymi program może się połączyć poprzez sterownik ODBC lub OLE DB. W najnowszej wersji zaimplementowano programu wiele nowych możliwości. Ich pełna lista jest dostępna na tej stronie internetowej.
   
  Program dostępny jest w dwóch wersjach: płatnej wersji Professional oraz nieco okrojonej, ale za to darmowej wersji Free.

  2009-09-10

  Firebird Extenssion Library for Ruby 0.6.1

  Dostępna jest wersja 0.6.1 biblioteki Firebird Extenssion Library, przeznaczonej dla języka Ruby. Zaimplementowano w niej wiele zmian oraz poprawiono błędy.

  Sterownik dbExpress dla Firebird

  Najnowsze narzędzia firmy Embarcadero, zgodnie z zapowiedziami, umożliwiają współpracę z serwerem Firebird. Użytkownicy starszych wersji muszą sobie radzić samodzielnie.

  Na stronie dbExpress Driver for Firebird dostępna jest 18 wersja takiego sterownika. Dostępny jest za darmo. Działa z Delphi 2007 i 2009.

  Change Manager współpracuje z Firebird

  Zgodnie z zapowiedziami, firma Embarcadero w kolejno udostępnianych nowych wersjach programów zawiera możliwość współpracy z serwerem Firebird. Udostępniony ostatnio Change Manager 5.1.1 w pełni współpracuje między innymi z Firebird 1.5 oraz Firebird 2.

  W serwisie YouTube można obejrzeć sześciominutową prezentację współpracy programu z serwerami InterBase oraz Firebird.

  Finalna wersja Firebird 2.1.3

  Kilka dni temu udostępniona została finalna wersja serwera Firebird 2.1.3. Poprawiono w niej kilka błędów. Opis tych poprawek dostępny jest na tej stronie internetowej.

  2009-09-08

  Firebird w OpenSuse

  Zespół twórców serwera Firebird udostępniając kolejne wersje serwera przygotowuje narzędzia do instalowania go w najpopularniejszych systemach operacyjnych: Windows, Linux oraz MacOSX. W przypadku systemu Linux dostępnych jest bardzo dużo różnych jego dystrybucji. Różne dystrybucje wymagają niejednokrotnie różnych sposobów instalowania serwera. Twórcy Firebird przygotowują pakiety RPM. Są one wykorzystywane przez większość dystrybucji systemu Linux. Jeżeli jednak tak się zdarzy, że ktoś wykorzystuje dystrybucję nie potrafiącą korzystać z pakietów RPM, pozostaje mu pobrać zestaw zarchiwizowanych plików i samodzielnie je zainstalować, korzystając z dołączonych szczegółowych instrukcji i wskazówek.

  Dzięki pracy osób lub zespołów niezależnych od twórców serwera Firebird, powstają często pakiety ułatwiające zautomatyzowane instalowanie serwera w innych systemach operacyjnych lub innych dystrybucjach systemu Linux. Philippe Makowski przygotował i przetestował narzędzia do instalowania Firebird w systemie OpenSuse. W efekcie Firebird został zaakceptowany jako jeden ze standardowych pakietów tego systemu.

  Firebird 1.5.6 RC 1

  Twórcy Firebird zakładają, że należy wspierać również wcześniejsze wersje serwera. Wszystko jednak ma swoje granice zdrowego rozsądku. Aby nie hamować zbytnio rozwoju nowych wersji serwera, na wsparcie starszych wersji nie można przeznaczać zbyt wielu zasobów. Dlatego przyjęto zasadę, że w starszych wersjach serwera poprawiane będą tylko krytyczne błędy. Jadnak nawet i to ma swoje zdroworozsądkowe granice.

  Kilka dni temu udostępniono Firebird 1.5.6 Release Candidate 1. Zawarto w nim korekty najważniejszych błędów, odkrytych podczas rozwijania serwera Firebird 2. Wersja 1.5.6 będzie ostatnią wersją serwera Firebird 1.5.

  Grafy w bazach danych

  Teoria grafów znajduje coraz częściej zastosowanie w aplikacjach stosowanych na co dzień. Takimi aplikacjami są między innymi wszelkie portale społecznościowe, gdzie każdy może utworzyć listę znajomych.

  Lorenzo Alberton zamieścił w portalu techPortal ibbuildings.com artykuł, w którym proponuje efektywny sposób reprezentowania grafów w bazach SQL.

  2009-09-07

  Nowy FlameRobin

  Niedawno została udostępniona nowa wersja programu FlameRobin. Została opublikowana po cichutku. Autorzy zapomnieli nawet opublikować na stronie domowej programu jakąkolwiek informację o tej nowej wersji. Może zapomnieli albo dopiero redagują odpowiednią notatkę...

  Dotychczas dostępny był program w wersji 0.9.2. Od kilku dni w repozytorium dostępna jest wersja 0.9.3. Można się więc domyślać, że zostały tylko poprawione jakieś błędy dotychczasowej wersji programu.

  Dziękuję Luckowi za poinformowanie mnie o powyższym.

  2009-09-04

  Firebird na dysku SSD

  Jeden z użytkowników serwera Firebird zamienił dysk SCSI na dysk SSD. W efekcie okazało się, że na przykład:
  • na dysku SCSI realizacja dużego zapytania trwała około 8 sekund; to samo zapytanie na dysku SSD trwało około 4 sekundy;
  • w przypadku silnego obciążenia serwera (ponad 1000 połączeń!) to samo zapytanie na dysku SCSI trwało około minutę, a na dysku SSD — nadal tylko 4 sekundy.

  2009-08-24

  Duże bazy danych Firebird

  Dmitry Kuzmenko informował już o różnych testach serwera Firebird. Ostatnio przeprowadził test działania serwera Firebird w przypadku dużych baz danych. Opisał go w tym artykule. W podsumowaniu artykułu autor podkreśla dwa wnioski:
  1. Firebird niewątpliwie potrafi obsługiwać wielkie bazy danych. Na odpowiednim sprzęcie jest możliwe utworzenie bazy o wielkości 32 TB. Firebird obsługuje taką bazą z taką samą wydajnością jak mniejsze bazy danych (np. 1 TB lub mniejsze).
  2. Firebird wykazuje się dobrą skalowalnością i małym obciążeniem systemu. Baza o rozmiarze jednego terabajta została utworzona na zwykłym komputerze biurkowym. Taki komputer ma wystarczającą moc do wykonywania ogólnych zapytań na takiej bazie danych. Jeżeli nie pobieramy milionów rekordów, to czas realizacji zapytań jest taki sam jak dla znacznie mniejszych baz danych (10 do 15 GB).
  Przy okazji autor wymienia kilka firm, w których używany jest serwer Firebird, a bazy danych mają obecnie rozmiar od 200 do ponad 450 GB.

  2009-08-20

  Delphi współpracuje z Firebird

  Niedawno zapowiedziano, że wszystkie nowe produkty firmy Embarcadero będą między innymi współpracować z serwerem Firebird. Zapowiedzi te są stopniowo realizowane.

  Zbliża się powoli premiera Delphi 2010. Firma Embarcadero przygotowuje rynek na tę premierę, sukcesywnie publikując informacje o nowościach zaimplementowanych w tej wersji. Jedną z tych nowości jest oficjalne wsparcie dla serwera Firebird — dostępny będzie sterownik dbExpress umożliwiający współpracę z Firebird 1.5 oraz 2.1.

  Andreano Lanusse przygotował film ilustrujący współpracę Delphi z Firebird.

  2009-08-17

  Korekty w Firebird 2.1.2 dla Ubuntu i Debian

  Nowe pakiety Firebird 2.1 (2.1.2.18118-0.ds1-4) są dostępne dla systemów operacyjnych Ubuntu 9.10 oraz Debian. Zawierają one korekty błędów, między innymi odkryty niedawno błąd DoS.

  2009-08-16

  Firebird 2.5 Beta 2

  Kilka dni temu udostępniono do publicznych testów wersję 2.5 beta 2 serwera Firebird. Jak zwykle w przypadku wersji beta, nie zaleca się używania tej bazy do innych celów, niż testowanie działania serwera.
  • Pełna wersja dokumentu Release Notes w wersji internetowej dostępna jest tutaj.
  • Serwer można pobrać z tej strony internetowej.
  • Autorzy zachęcają do zgłaszania wszelkich uwag dotyczących tego serwera poprzez grupę dyskusyjną Firebird Devel.
  Serwer dostępny jest, jak zwykle, dla systemów Windows, Linux oraz MacOS-X — wersje 32 i 64 bitowe.

  IBProvider 3.0.0.7575

  Nowa wersja sterownika IBProvider implementuje pulę zapytań SQL zawierającą spreparowane zapytania. Dzięki temu następuje istotne przyspieszenie działań w często powtarzających się zapytań kierowanych do serwera Firebird.

  Szczegółowe informacje o współpracy sterownika IBProvider z serwerem Firebird opisane są tutaj.

  2009-08-10

  FlexTracer

  Zdarza się czasem, że potrzebujemy, aby nasza aplikacja współpracowała z inną aplikacją, napisaną przez innych programistów, do których nie mamy dostępy. Często wtedy nie ma dokładnych informacji o działaniach wykonywanych przez tę drugą aplikację. W takich sytuacjach bardzo przydatny może być program FlexTracer. Pozwala on śledzić wszystkie działania wykonane na plikach, systemowej bazie Registry lub w bazie danych. Wśród baz danych obsługiwany jest Firebird oraz InterBase, Oracle, MSSQL, MySQL oraz działania wykonywane przy pomocy ODBC lub ADO.

  2009-08-06

  Database Workbench Pro 3.4

  W tej wersji programu firma Upscene zaimplementowała między innymi rozszerzone wsparcie dla Firebird 2.1. Pełna lista cech programu oraz korekt w tej wersji znajduje się tutaj.

  Oprócz pełnej wersji Pro firma Upscene oferuje również wersję Lite — pozbawioną niektórych możliwości, ale za to darmową.

  2009-08-04

  SQL Image Viewer

  SQL Image Viewer to program, jak wynika z jego nazwy, do szybkiego i wygodnego przeglądania obrazów zapisanych w bazie danych. Program potrafi również eksportować przeglądane obrazy do różnych formatów. Wśród wielu baz danych, z którymi program może współpracować, jest również Firebird.
   
  Program obecnie potrafi wyświetlać obrazy w w formacie BMP, GIF, JPG, PNG, PSD i TIFF. Ponadto program rozpoznaje pliki w formacie PDF, HTML, XML, MP3, WAV, 7Z, BZ2, GZ, RAR i ZIP.

  Firebird 2.1.3 RC2

  Właśnie udostępniono do publicznych testów wersję 2.1.3 Release Candidate 2 serwera Firebird. Dostępny jest dla następujących systemów:
  • Windows 64-bitowy
  • Windows 32-bitowy
  • Linux 64-bitowy
  • Linux 32-bitowy
  • MacOSX Intel 64-bitowy
  • MacOSX Intel 32-bitowy

  2009-08-03

  Sinática Monitor 2.1

  Ta wersja programu Sinática Monitor skupia się na współpracy z serwerem Firebird 2.5 (który jest obecnie w wersji Beta). Pełna lista zmian dostępna jest na tej stronie.

  Wsparcie dla Firebird w produktach Embarcadero

  David Intersimone w swoim blogu zamieścił informację o tegorocznych zwycięzcach głosowania na najpopularniejszy produkt społeczności zgromadzonej wokół witryny SourceForge.net. Jak ostatnio informowałem, Firebird zdobył pierwsze miejsce w kategorii Najlepszy produkt Open Source dla przedsiębiorstw. Zostało na niego oddane około 185 tys. głosów.

  David Intersimone ponownie zapowiedział, że Firebird będzie wspierany przez wszystkie przyszłe wersje narzędzi oferowanych przez firmę Enbarcadero.

  Firebird nieustannie utrzymuj się w czołówce najpopularniejszych systemów bazodanowych, udostępnianych poprzez witrynę SoureForge.net. W grudniu 2007 r. został wybrany produktem miesiąca tej witryny.

  Jak widać, popularność Firebird nie maleje. W związku z jego wsparciem przez Embarcadero oraz niepewną przyszłością MySQL (z powodu kupienia firmy Sun razem z MySQL przez Oracle), Firebird ma szansę jeszcze bardziej zwiększyć swój udział w rynku baz danych.

  2009-08-02

  Wykryto błąd DoS w serwerze Firebird

  Ostatnio odkryty został błąd w serwerze Firebird. Atakujący może wysłać do serwera specjalnie spreparowany pakiet danych. W efekcie serwer odmawia przyjmowania nowych połączeń i, w zależności od wersji, albo następuje awaria serwera (serwer awaryjnie kończy pracę), albo następuje zapętlenie, w wyniku którego serwer powoduje ciągłe stuprocentowe obciążenie procesora).

  W związku z tym w najbliższym czasie można spodziewać się nowych wersji serwera.

  Moim zdaniem, obecne wersje serwera Firebird nie nadają się do bezpośredniego udostępniania przez Internet – nie tylko z powyższego powodu. Jeżeli zachodzi potrzeba, aby jakieś dane z baz Firebird trzeba udostępnić na zewnątrz, znacznie rozsądniejszym jest napisanie Web Service lub udostępnić je przez inne mechanizmy. Wydaje się, że w przypadku pracy wyłącznie wewnątrz firmy w większości przypadków powyższy błąd nie jest bardzo niebezpieczny.

  2009-07-24

  Firebird - najlepszy produkt dla przedsiębiorstw

  Społeczność skupiona wokół portalu SourceForge.net co rok wybiera produkt roku w różnych kategoriach. W 2009 roku Firebird został wybrany produktem roku w kategorii Najlepszy produkt dla przedsiębiorstw.

  IBReplicator 3.2.1

  Udostępniona przed kilkoma dniami wersja 3.2.1 programu IBReplicator oferuje taką samą funkcjonalność, jak wydana w maju tego roku wersja 3.2. Poprawiono w niej tylko dwa błędy:
  1. bezwarunkowe wysyłanie wiadomości e-mail o błędach połączenia z bazą danych oraz
  2. poprawiona aktualizacja konfiguracji InterBase, utworzonych przy pomocy programu IBReplicator w wersji starszej niż 2.0.

  2009-07-19

  XMLWizard

  Ledwie kilkanaście dni temu pojawiła się w Internecie informacja o nowym programie do importu danych, a już jego twórcy opublikowali nową wersję programu. Powodem było poprawienie kilku błędów w dotychczasowej wersji programu.
  • do pól zmiennopozycyjnych można importować wartości rzeczywiste z zerową częścią ułamkową,
  • poprawiono konwersję typów danych,
  • zaimplementowano kontrolę zakresów dla danych typu float oraz 64-bitowych liczb całkowitych (typ BIGINT),
  • typ pola w danych źródłowych oraz typ pola w bazie danych można definiować niezależnie.

  2009-07-16

  Firebird 2.1 Language Reference Update 2.1

  Udostępniono najbardziej aktualną wersję dokumentu Firebird Language Reference Update, obejmującą wszystkie zmiany w serwerze Firebird, zaimplementowane po przejęciu kodu InterBase 6.0. Ta wersja dokumentu obejmuje wszystkie nowości zaimplementowane w Firebird 2.1.2.

  Dokumentacja dostępna jest w wersji HTML oraz PDF.

  2009-07-15

  Wtyczka Firebird dla Eclipse

  Firebird DTP Plugin to wtyczka pozwalająca korzystać z bazy Firebird na platformie Eclipse Data Tools Platform. Jest to wersja robocza — nie jest jeszcze umieszczona w oficjalnym repozytorium Eclipse. Niemniej jednak umożliwia już wykonywanie podstawowych działań.

  2009-07-13

  Wydajność Firebird w Internecie

  Niedawno informowałem o testach wydajności protokołu lokalnego w systemach wieloprocesorowych, które zrealizował i opisał Dmitry Kuzmienko. Tym razem pragnę poinformować o kolejnych testach wydajnościowych serwera Firebird.

  Adriano dos Santos Fernandes w swoim blogu opisał swoje eksperymenty, w których badał wydajność serwer Firebird działającego w sieciach z dużym opóźnieniem między wysłaniem żądania i otrzymaniem odpowiedzi (takich jak Internet). Celem było badanie wpływu tych opóźnień na wydajność protokłu stosowanego przez Firebird do wymiany informacji między serwerem i aplikacją kliencką.

  Na stronie Firebird Tracker można nie tylko zgłaszać błędy, ale również propozycje usprawnień serwera. Można rónież głosować, które z usprawnień są najważniesze. Im więcej głosów zostanie oddanych, tym szybciej danym problemem zajmą się programiści projektu. Jedną z propozycji jest usprawnienie protokołu sieciowego używanego przez Firebird.

  2009-07-06

  Korzystanie z pól GUID oraz BOOLEAN

  Serwer Firebird obecnie nie oferuje wsparcia dla pól typu GUID, choć pola tego typu są coraz częściej wykorzystywane — zwłaszcza w przypadku systemów, w których dane są replikowane pomiędzy bazami lub dane z kilku baz są scalane w centralnej bazie danych.

  Serwer Firebird obecnie nie oferuje również wsparcia dla pól typu Boolean. Niekiedy taki typ jest symulowany poprzez zdefiniowanie odpowiedniej domeny.

  Sterownik IBProvider, począwszy od wersji 3.0.0.7412, zawiera wsparcie dla obu tych pól — zaimplementowane w samym sterowniku. Wymaga to prostego przygotowania bazy danych do obsługi tego typu pól.

  Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać w artykule Usage of BOOLEAN and GUID types in Firebird and Interbase.

  2009-06-30

  Nowy program do importowania danych

  XMLWizard jest nowym programem przeznaczonym do importowania danych to baz danych Firebird Dane źródłowe mogą być w formacie XML, CSV lub plików tekstowych z polami stałej długości. W przypadku formatu XML obsługiwane są zagnieżdżone pliki XML oraz pobieranie danych nie tylko z węzłów, ale również z atrybutów.

  Oprócz importowania danych program pozwala również wizualnie porównywać importowane dane z danymi z bazy danych i manualnie sterować zakresem importowanych danych.

  2009-06-28

  Protokół lokalny w systemach wieloprocesorowych

  Dmitry Kuzmienko w swoim blogu opisał ciekawe doświadczenie, w którym testowany był serwer Firebird SuperServer 1.5 działający w systemie Windows. Jak wiadomo, ta wersja serwera zawsze jest przypisana do jednego z procesorów (standardowo jest to procesor numer 0). Na tym serwerze wykonywana była kopia bazy danych, wykonywana przy pomocy następującego polecenia:
  gbak -b -g db.fdb db.fbk
  Podczas testów okazało się, że jeżeli stosowane jest lokalne połączenie, to szybkość wykonania kopii bazy danych zależy od tego, na którym procesorze wykonywany jest program gbak. Jeżeli zarówno serwer jak i program gbak działały na tym samym procesorze, to w testowanym systemie wykonanie kopii bezpieczeństwa przykładowej bazy (plik bazy danych zajmował 3,8 GB) trwało 9 minut i 22 sekundy. Natomiast jeżeli oba programy działały na różnych procesorach, wtedy to samo działanie trwało aż 15 minut 41 sekund.

  Jeżeli zamiast połączenia lokalnego zastosowano połączenie przez TCP/IP, to w obu przypadkach wykonanie tego samego działania trwało tylko 4 minuty i 10 sekund.

  Wniosek jest oczywisty: nigdy nie należy stosować połączeń lokalnych. Zamiast tego lepie stosować połączenia przez TCP/IP (przynajmniej w przypadku Fiebird SuperServer 1.5; inne wersje nie były jeszcze testowane pod tym kątem). Jeżeli baza danych jest na lokalnym komputerze, to jako serwer można użyć albo localhost, albo adres 127.0.0.1.

  2009-06-25

  Firebird 2.1.3 RC1

  Wkrótce po wydaniu wersji 2.1.2 serwera wykryto kilka błędów. Zostały one poprawione w udostępnionej właśnie wersji 2.1.3. Jest to wersja Release Candidate, czyli jeżeli nie zostaną wykryte nowe błędy, będzie to wersja finalna.

  Standardowo serwer, jak zwykle, jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOSX. Jednocześnie w blogu Philippe Makowski, Firebird related został opublikowany artykuł opisujący instalowanie Firebird 2.1.3 w systemie operacyjnym CentOS.

  2009-06-24

  Głosowanie na Firebird

  Serwer Firebird można pobierać z Internetu dzięki wsparciu portalu SourceForge.net. Portal ten co rok organizuje głosowanie na najlepszy produkt Open Source. Firebird został mianowany do nagrody w następujących kategoriach:
  • Najlepszy projekt
  • Najlepszy projekt dla administracji
  • Najlepszy projekt dla przedsiębiorstwa

  Firebird i Delphi

  Firma Embarcadero ogłosiła swój udział w szóstej brazylijskiej konferencji Firebird Developer Day (automatyczne tłumaczenie na język angielski, polski) Prezentacja zatytułowana jest O Futuro do Delphi (Przyszłość Delphi). Zaprezentowane zostaną plany rozwojowe Delphi oraz zreferowane bierzące prace związane z Delphi. Jednym z podtematów jest oficjalne wsparcie dla Firebird w sterowniku dbExpress.

  2009-06-21

  Bazpieczna kopia bezpieczeństwa zdalnej bazy danych

  W blogu Le Vosgien du Net opublikowany został artykuł Tunnelling a Firebird Backup with SSH. Autor opisuje w sposób bezpiecznego wykonania kopii bezpieczeństwa zdalnej bazy danych (np. przez Internet), z szyfrowaniem i kompresją strumienia danych.

  2009-06-17

  Firebird w OpenSuse

  Serwer Firebird 2.1 został wybrany jako jeden z oficjalnych pakietów w systemie operacyjnym OpenSuse  (jedna z dystrybucji systemu Linux) 10.3 oraz 11.1.

  2009-06-10

  IBProvider Professional 3.0.0.7270

  W aktualnej wersji sterownika IBProvider wprowadzono między innymi następujące zmiany:
  • możliwość przerwania poleceń w Firebird 2.5 oraz InterBase 6.5;
  • wsparcie dla nowego typu SQL_NULL w Firebird 2.5;
  • poprawiono dostęp do pól BLOB z ADOExpress (dbGo);
  Wszystkie nowości zostały szczegółowo opisane na tej stronie.

  Na tej stronie dostępny jest opisujący wykorzystanie IBProvider do pracy z Firebird.

  SAS Instytute sponsorem Firebird

  W portalu Smart Data Collective opublikowany został wywiad z Jimem Davisem, wiceprezesem i szefem marketingu SAS Institute. W tym wywiadzie Jim Davis powiedział między innymi, że SAS Institute jest jednym z głównych sponsorów Firebird.

  2009-06-03

  Firebird Embedded i Lazarus

  Free Pascal jest darmowym kompilatorem języka Pascal. Pierwotnie wzorowany był na Turbo Pascalu. Dlatego jego znakowy interfejs jest niemal identyczny jak interfejs Turbo Pascala. Z czasem rozwijano implementację kompilatora i obecnie odpowiada on możliwościom mniej więcej Delphi7 — z tym, że zawiera implementację wielu własnych, oryginalnych rozwiązań.

  Zaletą Free Pascal jest to, że jest on dostępny dla wszystkich liczących się obecnie systemów operacyjnych. Jednak znakowy interfejs środowiska programistycznego wydaje się być w dzisiejszych czasach anachronizmem. Naprawia to projekt Lazarus. Jest to środowisko programistyczne, zbliżone wyglądem do Delphi7, korzystające wewnętrznie z kompilatora Free Pascal.

  W blogu voiciXs notes opublikowana została instrukcja krok po kroku, opisująca sposób korzystania z serwera Firebird Embedded w aplikacjach pisanych w Lazarus.

  2009-05-26

  Firebird będzie oficjalnie obsługiwany przez narzędzia bazodanowe Embarcadero

  David Intersimone (znany jako David I), w swoim blogu, w komentarzu (22 maja 2009 r., godz. 6:41) do wpisu o Change Manager zapowiedział, że InterBase i Firebird będą wspierane przez najbliższe nowe wersje wszystkich narzędzi firmy Embarcadero przeznaczone dla baz danych. Nowe wersje tych narzędzi będą dostępne jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego roku.

  Firebird Maestro 9.5

  Firma SQL Maestro Group udostępniła wersję 9.5 program Firebird Maestro. Jest to program przeznaczony do administrowania serwerem i bazami danych Firebird.

  Program wchodzi w skład szeregu programów o bardzo podobnym interfejsie, przeznaczonych do administrowania różnymi bazami danych, między innymi MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Oracle, Sybase SQL Anywhere, DB2, SQLite, MaxDB oraz oczywiście Firebird.

  Program może szczególnie interesować osoby, które potrzebują na codzień zarządzać różnymi serwerami lub bazami danych.

  2009-05-25

  FirebirdClient 2.5 jest dostępny

  Kilka dni temu udostępniona została finalna wersja sterownika Firebird ADO.NET Provider. Dzięki niemu z serwera Firebird mogą łatwo korzystać aplikacje pisane dla platformy .NET.

  Więcej informacji o tym wydaniu jest na tej stronie.

  2009-05-21

  Nowy Firebird Config

  Udostępniony został program Firebird Config (wersja wersja 0.2.0.34). Najważniejsze zmiany to:
  • obsługa parametru OldSetClauseSemantics (Firebird 2.5),
  • ułatwiona edycja wartości numerycznych,
  • kilka nowych opcji programu.

  Jak programowo pobrać strukturę bazy danych

  Bernardo Giovanni w swoim blogu opublikował artykuł, w prezentuje sposób ma programowe pobranie struktury bazy danych: table, widoków oraz kolumn. Artukuł napisany jest w języku włoskim.

  Można się zapoznać z jego automatycznym tłumaczeniem na język angielski.

  Sequel 3.0

  Sequel jest lekką biblioteką dostępu do baz danych, przeznaczoną dla języka Ruby. Wśród nowości w wersji 3.0 jest możliwość współpracy z Firebird.

  Python i Firebird w Ubuntu

  W blogu r3lative opublikowany został artykuł o korzystaniu z języka Python oraz serwera Firebird w systemie operacyjnym ubuntu. Artykuł, podobnie jak cały blog, napisany jest w języku włoskim. Osoby nie znające tego języka mogą przeczytać jego automatyczne tłumaczenie na język angielski.

  Automatycznego tłumaczenia na język polski niestety na razie nie polecam.

  2009-05-12

  Sinática Monitor 2.0

  Wersja 2.0 programu Sinática Monitor już jest oficjalnie dostępna. Jest to program do monitorowania działania serwera Firebird. Wymaga co najmniej Firebird 2.1.

  Instalowanie PHP 5.3 oraz PDO w Centos 5.3

  W portalu The Firebird Wiki opublikowana została instrukcja instalowania PHP 5.3 oraz sterowników PDO w systemie operacyjnym CentOS 5.3, używając repozytoriów remi/epel.

  Na tej stronie opublikowana jest krótka instrukcja instalowania Firebird 2.1.2 w systemie CentOS. Natomiast na tej stronie opublikowana jest krótka instrukcja instalowania PHP 5.3 oraz sterowników PDO.

  Obecnie te repozytoria mogą być użyte również w systemie Fedora 10.

  2009-05-09

  InterXpress dla Firebird 2.2

  Firma Upscene Productions udostępniła wersję 2.2 sterownika InterXpress dla Windows. Jest to sterownik dbExpress przeznaczony do pracy z bazami danych Firebird. Aktualna wersja zawiera wsparcie dla Delphi 2009 oraz rozszerzone wsparcie dla napisów typu widestring oraz UTF8.

  Obecnie sterownik może współpracować z:
  • Delphi 6,
  • Delphi 7,
  • BDS 2006,
  • Delphi 2007,
  • RAD Studio/Delphi 2009,
  • Kylix 3 oraz
  • C++ Builder 6.

  2009-05-07

  Firebird 2.1.2 w ubuntu

  W Ubuntu 9.04 Jaunty domyślnie jest dostępny serwer Firebird 2.1.1. Jeżeli ktoś chce używać najnowszą stabilną wersję serwera Firebird, to musi ją sobie samodzielnie zainstalować.

  Na tej stronie została opisana procedura instalowania serwera Firebird 2.1.2 w następujących wersjach systemu operacyjnego Ubuntu:
  • 9.04 Jaunty,
  • 8.10 Intrepid,
  • 8.04 Hardy,
  • 7.10 Gutsy,
  • 7.04 Feisty oraz
  • 6.06 Dapper.

  Koniec pewnej epoki

  Jestem programistą od ponad dwudziestu lat. Niemal cały ten czas istaniała firma Borland. Była znana jako producent na ogół bardzo dobrych narzędzi dla programistów, w dodatku niezbyt drogich, przynajmniej w pierwszych latach swojego istnienia. Swoją potęgę firma Borland zbudowała dostarczając doskonały kompilator języka Pascal. Turbo Pascal był pierwszym tego typu programem, który kosztował niecałe sto dolarów.

  Firma Borland miała w swojej historii różne zachwiania. Jednym z nich była czasowa zmiana nazwy na Inprise. Niemniej przez wiele lat nadal dostarczała wysokiej jakości (na ogół) narzędzia dla programistów.

  W ostatnich latach ten wizerunek zmienił się. Około roku 2000 Borland praktycznie zaniechał rozwoju InterBase. Na podstawie udostępnionych wtedy kodów źródłowych powstały pierwsze wersje serwera Firebird.

  Późniejsze lata kojarzą się ze znaczącym pogorszeniem jakości produktów firmy Borland, przynajmniej tych przeznaczonych dla programistów. Delphi 8 for .NET w ogóle nie powinien być sprzedawany. Jakość tego produktu była tragicznie niska. Tylko trochę lepiej miała się sprawa z Delphi 2005. Ta wersja działała jako tako dopiero po zainstalowaniu wszystkich oficjalnych poprawek oraz kilkunastu nieoficjalnych poprawek. Dopiero Delphi 2006 działała jako tako, a dopiero Delphi 2007 ma mniej więcej taką jakość (stabilność), do jakiej przyzwyczaiła programistów dawna firma Borland. Wsparcie dla UNICODE zostało wprowadzona dopiero w Delphi 2009. Nadal nie ma możliwości generowania kodu dla procesorów 64-bitowych ani możliwości tworzenia programów dla Compact Framework.

  Jakiś czas temu firma Borland zdecydowała się sprzedać dział tworzący narzędzia dla programistów i skupić się na tworzeniu narzędzi do zarządzania cyklem życia aplikacji. Po szumnych zapowiedziach, po kilku miesiącach skończyło się na utworzeniu autonomicznego oddziału firmy, który zajmował się tworzeniem i promowaniem narzędzi dla programistów, występującego pod nazwą CodeGear. Niedawno niespodziewanie ogłoszono, że firma Borland sprzedała CodeGear firmie Embarcadero Technologies.

  Wydaje mi się, że całe to zamieszanie wokół próby sprzedaży działu tworzącego narzędzia dla programistów, następnie utworzenie CodeGear, w końcu niespodziewane sprzedanie tego działu — wszystkie te działania spowodowały znaczny spadek zaufania do tych narzędzi i w wielu firmach zaczęto się bardzo poważnie obawiać co do ich przyszłości. W efekcie w wielu firmach nowych projektów nie tworzy się już w tych narzędziach. Najczęściej zwrócono się ku językowi C# oraz bazie danych MSSQL.

  Właśnie ogłoszono, że firma MicroFocus kupiła firmę Borland za około 75 milionów dolarów. Jeżeli transakcja zostanie sfinalizowana to firma Borland przestanie istnieć. Cześć jej pamięci!

  Kilka komentarzy na ten temat:
  Powyższa informacja ma z serwerem Firebird dwojaki związek.
  1. Jak wspomniałem nieco wyżej, Firebird powstał na bazie upublicznionego kodu źródłowego serwera InterBase 6.0.
  2. Serwer InterBase był zawsze bardzo dobrze obsługiwany przez produkty firmy Borland/Inprise/CodeGear. Ponieważ Firebird jest programowo zgodny z InterBase, więc produkty te równie dobrze współpracowały z Firebird. Zamieszanie z CodeGear i spowodowany tym brak zaufania do firmy spowodował, że większość firm obecnie rezygnuje z tych narzędzi — najczęściej na rzecz języka C# lub Java. Może to spowodować również pewne zmniejszenie zainteresowania firm serwerem Firebird. Zwłaszcza w przypadku firm korzystających z języka C#, jako serwer SQL najczęściej wybierany jest Microsoft SQL Server. Niestety.

  IB LogManager 2.1

  IB LogManager to rodzina produktów pozwalająca monitorować zmiany danych w bazie danych InterBase lub Firebird. Nie są przy tym potrzebne żadne zmiany w aplikacjach korzystających z monitorowanych baz danych.

  W wersji 2.1 dodano wsparcie dla tabel z dużą liczbą pól, różne usprawnienia w działaniach z Firebird 2 oraz poprawiono zauważone błędy.

  Pełna lista zmian w projekcie dostępna jest na tej stronie.

  2009-05-01

  ActiveRecord, Firebird i klucz główny typu GUID

  W Firebird bardzo często kluczem głównym jest pole typu integer, którego wartości nadawane są na postawie generatora (sekwencji). Jeżeli w systemie istnieje potrzeba scalania danych z różnych baz to jednym z problemów, jakie musimy rozwiązać, jest takie zaprojektowanie systemu, aby dane z różnych baz były identyfikowane jednoznacznie i żeby nie było konfliktów wartości kluczy głównych. Jednym ze stosunkowo prostych rozwiązań jest użycie jako klucza głównego wartości typu GUID. Niestety Firebird nie dysponuje żadnym wsparciem dla wartości typu GUID.

  W blogu Dot Net Facts został opublikowany artykuł ActiveRecord, Firebird and Guid Primary Keys, w którym autor prezentuje jeden z możliwych sposobów zaimplementowania pól typu GUID w Firebird oraz przedstawia przykładowy kod w języku C#.

  O popularności serwera Firebird

  Henrique Lobo Weissmann alias Kico w swoim blogu opublikował artykuł zatytułowany Dlaczego tak mało programistów używa Firebird SQL. Twierdzi w nim, że biorąc pod uwagę możliwości i jakość serwera, Firebird ma nieproporcjonalnie małą popularność w stosunku do takich baz jak MySQL i PostgreSQL. Zdaniem Kico można zwiększyć popularność Firebird na kilka sposobów.
  • Daj mu szansę
   Kico namawia programistów, aby po prostu zaczęli korzystać z Firebird, a nie będą nim zawiedzeni.
  • Wspomóż finansowo
   Można przeznaczyć dowolną kwotę na wspomożenie rozwoju serwera.
  • Zostań sponsorem
   Można zostać oficjalnym sponsorem Firebird.
  • Jeżeli brakuje ci jakiegoś narzędzia w Firebird, możesz je samodzielnie napisać i podzielić się nim ze społecznością.
  • Możesz pisać o nim artykuły (w prasie, na blogu) lub propagować go w inny sposób (np. fora i grupy dyskusyjne itp.).
  Warto przeczytać nie tylko ten artykuł, ale również ciekaw komentarze do niego. Artykuł został opublikowany w języku angielskim i portugalskim (portugalskie komentarze automatycznie tłumaczone na język angielski).

  FbConsole 0.8.2

  Program FbConsole został napisany w IronPython. Jest to program wzorowany na programie FlameRobin. Aktualna wersja programu dostępna jest tutaj.

  Sinática Monitor 2.0 Beta

  Autor programu Sinática Monitor udostępnił do testowania wersję 2.0 Beta. W nowej wersji programu grutownie przeprojektowany został mechanizm prezentowania danych historycznych. Główne prace szły oczywiście w kierunku rozbudowy mechanizmów monitorowania. Ponadto umożliwiono eksport danych do plików w formacie Excel.

  Pełna lista zmian dostępna jest na tej stronie.