2009-01-06

Firebird .NET Data Provider 2.5.0 Beta 1 dla .NET 3.5/2.0

Udostępniono wersję 2.5 Beta 1 sterownika Firebird .NET Data Provider, przeznaczonego dla platformy .NET 3.5/2.0 (ze wsparciem dla Entity Framework). W tej wersji poprawiono kilka błędów oraz nowe wsparcie dla Entity Framework.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz