2009-03-31

Database Workbench Pro v3.3

Upscene Productions udostępniła wersję 3.3 programu Database Workbench. Wśród nowości jest ulepszony debugger procedur przechowywanych w bazie danych, możliwość przerwania importu lub eksportu danych, monitorowanie Firebird 2.1, możliwość długotrwałych instrukcji SQL oraz wiele innych korekt i usprawnień.

Firebird i Delphi for PHP

W Delphi-PHP Forums opublikowana została instrukcja opisująca, w jaki sposób z serwera Firebird mogą korzystać aplikacje napisane w Delphi for PHP.

Korzystanie z Firebird w GlassFish

GlassFish jest aplikacją open source, implementującą Java EE 5. Platforma Java EE 5 zawiera najnowsze wersje takich technologii jak:
 • JavaServer Pages (JSP) 2.1,
 • JavaServer Faces (JSF) 1.2,
 • Servlet 2.5,
 • Enterprise JavaBeans 3.0,
 • Java API for Web Services (JAX-WS) 2.0,
 • Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.0,
 • Web Services Metadata for the Java Platform 1.0 oraz
 • wiele innych nowych technologii.
Craig St. Jean opublikował artykuł, w którym opisuje w jaki sposób możliwa jest współpraca tej aplikacji z serwerem Firebird.

2009-03-11

Nowe narzędzia do naprawiania uszkodzonych baz danych

Firma IBSurgeon udostępniła nowe wersje programów do analizy i naprawiania uszkodzonych baz danych Firebird lub InterBase.
 • IB/FB FirstAID 2.6
 • IBBackupSurgeon 2.6
 • IBUndelete 2.6
 • IBSurgeon Pack 3.6
Nowe wersje wspierają Firebird 2.1 oraz InterBase 2009. Zaimplementowano w nich wiele usprawnień w algorytmach odzyskiwania danych.

Informacje o zasadach aktualizacji programu są w tym dokumencie.

Programy można pobrać stąd.

2009-03-10

Firebird 2.1.2 Release Candidate 2

Udostępniony został do testowania Firebird 2.1.2 Release Candidate 2. Jest on dostępny dla systemów operacyjnych Linux, Windows oraz MacOSX/Intel. W tej wersji poprawiono błędy wykryte po udostępnieniu wersji 2.1.2 RC 1.

Zapobieganie zakleszczeniom

Lars B. Dybdahl w swoim blogu opublikował wskazówkę, w jaki sposób można uniknąć zakleszczenia (deadlock) podczas współbieżnego aktualizowania danych w bazie danych Firebird.

Instalowanie Firebird w FreeBSD

W blogu Firebirdnews opublikowany został artykuł opisujący instalowanie Firebird w systemie operacyjnym FreeBSD.

2009-03-06

IBProvider Release Candidate 4

Dostępna jest kolejna odsłona sterownika IBProvider. W tym wydaniu:
 • poprawiono wsparcie dla DDEX, 
 • zoptymalizowano działanie dla nazwanych parametrów w instrukcjach SQL,
 • dopuszczono kodowanie użytkownika w strukturze lub opisie struktury bazy danych.
Więcej szczegółów jest tutaj.