2009-03-01

InterXpress dla Firebird wersja 2.1

Firma Upscene Productions udostępniła nową wersję InterXpress dla Firebird — sterownika dbExpress. Tutaj dostępny jest opis zmain zaimplementowanych w wersji 2.1 sterownika.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz