2009-03-31

Korzystanie z Firebird w GlassFish

GlassFish jest aplikacją open source, implementującą Java EE 5. Platforma Java EE 5 zawiera najnowsze wersje takich technologii jak:
  • JavaServer Pages (JSP) 2.1,
  • JavaServer Faces (JSF) 1.2,
  • Servlet 2.5,
  • Enterprise JavaBeans 3.0,
  • Java API for Web Services (JAX-WS) 2.0,
  • Java Architecture for XML Binding (JAXB) 2.0,
  • Web Services Metadata for the Java Platform 1.0 oraz
  • wiele innych nowych technologii.
Craig St. Jean opublikował artykuł, w którym opisuje w jaki sposób możliwa jest współpraca tej aplikacji z serwerem Firebird.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz