2009-04-09

Firebird 2.5 Beta

Można testować kolejne przybliżenie finalnej wersji serwera Firebird 2.5. Autorzy proszą o testowanie go i zgłaszanie wszelkich błędów. Oczywiście nie dotyczy to kilku znanych problemów, które czekają jeszcze na rozwiązanie przed opublikowaniem finalnej wersji serwera.

Firebird jest dostępny dla następujących systemów operacyjnych:
  • Windows — wersje 32-bitowe
  • Windows — wersje 64-bitowe
  • Linux — wersje 32-bitowe
  • Linux — wersja AMD64

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz