2009-05-09

InterXpress dla Firebird 2.2

Firma Upscene Productions udostępniła wersję 2.2 sterownika InterXpress dla Windows. Jest to sterownik dbExpress przeznaczony do pracy z bazami danych Firebird. Aktualna wersja zawiera wsparcie dla Delphi 2009 oraz rozszerzone wsparcie dla napisów typu widestring oraz UTF8.

Obecnie sterownik może współpracować z:
  • Delphi 6,
  • Delphi 7,
  • BDS 2006,
  • Delphi 2007,
  • RAD Studio/Delphi 2009,
  • Kylix 3 oraz
  • C++ Builder 6.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz