2009-05-21

Nowy Firebird Config

Udostępniony został program Firebird Config (wersja wersja 0.2.0.34). Najważniejsze zmiany to:
  • obsługa parametru OldSetClauseSemantics (Firebird 2.5),
  • ułatwiona edycja wartości numerycznych,
  • kilka nowych opcji programu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz