2009-06-30

Nowy program do importowania danych

XMLWizard jest nowym programem przeznaczonym do importowania danych to baz danych Firebird Dane źródłowe mogą być w formacie XML, CSV lub plików tekstowych z polami stałej długości. W przypadku formatu XML obsługiwane są zagnieżdżone pliki XML oraz pobieranie danych nie tylko z węzłów, ale również z atrybutów.

Oprócz importowania danych program pozwala również wizualnie porównywać importowane dane z danymi z bazy danych i manualnie sterować zakresem importowanych danych.

2009-06-28

Protokół lokalny w systemach wieloprocesorowych

Dmitry Kuzmienko w swoim blogu opisał ciekawe doświadczenie, w którym testowany był serwer Firebird SuperServer 1.5 działający w systemie Windows. Jak wiadomo, ta wersja serwera zawsze jest przypisana do jednego z procesorów (standardowo jest to procesor numer 0). Na tym serwerze wykonywana była kopia bazy danych, wykonywana przy pomocy następującego polecenia:
gbak -b -g db.fdb db.fbk
Podczas testów okazało się, że jeżeli stosowane jest lokalne połączenie, to szybkość wykonania kopii bazy danych zależy od tego, na którym procesorze wykonywany jest program gbak. Jeżeli zarówno serwer jak i program gbak działały na tym samym procesorze, to w testowanym systemie wykonanie kopii bezpieczeństwa przykładowej bazy (plik bazy danych zajmował 3,8 GB) trwało 9 minut i 22 sekundy. Natomiast jeżeli oba programy działały na różnych procesorach, wtedy to samo działanie trwało aż 15 minut 41 sekund.

Jeżeli zamiast połączenia lokalnego zastosowano połączenie przez TCP/IP, to w obu przypadkach wykonanie tego samego działania trwało tylko 4 minuty i 10 sekund.

Wniosek jest oczywisty: nigdy nie należy stosować połączeń lokalnych. Zamiast tego lepie stosować połączenia przez TCP/IP (przynajmniej w przypadku Fiebird SuperServer 1.5; inne wersje nie były jeszcze testowane pod tym kątem). Jeżeli baza danych jest na lokalnym komputerze, to jako serwer można użyć albo localhost, albo adres 127.0.0.1.

2009-06-25

Firebird 2.1.3 RC1

Wkrótce po wydaniu wersji 2.1.2 serwera wykryto kilka błędów. Zostały one poprawione w udostępnionej właśnie wersji 2.1.3. Jest to wersja Release Candidate, czyli jeżeli nie zostaną wykryte nowe błędy, będzie to wersja finalna.

Standardowo serwer, jak zwykle, jest dostępny dla systemów operacyjnych Windows, Linux oraz MacOSX. Jednocześnie w blogu Philippe Makowski, Firebird related został opublikowany artykuł opisujący instalowanie Firebird 2.1.3 w systemie operacyjnym CentOS.

2009-06-24

Głosowanie na Firebird

Serwer Firebird można pobierać z Internetu dzięki wsparciu portalu SourceForge.net. Portal ten co rok organizuje głosowanie na najlepszy produkt Open Source. Firebird został mianowany do nagrody w następujących kategoriach:
  • Najlepszy projekt
  • Najlepszy projekt dla administracji
  • Najlepszy projekt dla przedsiębiorstwa

Firebird i Delphi

Firma Embarcadero ogłosiła swój udział w szóstej brazylijskiej konferencji Firebird Developer Day (automatyczne tłumaczenie na język angielski, polski) Prezentacja zatytułowana jest O Futuro do Delphi (Przyszłość Delphi). Zaprezentowane zostaną plany rozwojowe Delphi oraz zreferowane bierzące prace związane z Delphi. Jednym z podtematów jest oficjalne wsparcie dla Firebird w sterowniku dbExpress.

2009-06-21

Bazpieczna kopia bezpieczeństwa zdalnej bazy danych

W blogu Le Vosgien du Net opublikowany został artykuł Tunnelling a Firebird Backup with SSH. Autor opisuje w sposób bezpiecznego wykonania kopii bezpieczeństwa zdalnej bazy danych (np. przez Internet), z szyfrowaniem i kompresją strumienia danych.

2009-06-17

Firebird w OpenSuse

Serwer Firebird 2.1 został wybrany jako jeden z oficjalnych pakietów w systemie operacyjnym OpenSuse  (jedna z dystrybucji systemu Linux) 10.3 oraz 11.1.

2009-06-10

IBProvider Professional 3.0.0.7270

W aktualnej wersji sterownika IBProvider wprowadzono między innymi następujące zmiany:
  • możliwość przerwania poleceń w Firebird 2.5 oraz InterBase 6.5;
  • wsparcie dla nowego typu SQL_NULL w Firebird 2.5;
  • poprawiono dostęp do pól BLOB z ADOExpress (dbGo);
Wszystkie nowości zostały szczegółowo opisane na tej stronie.

Na tej stronie dostępny jest opisujący wykorzystanie IBProvider do pracy z Firebird.

SAS Instytute sponsorem Firebird

W portalu Smart Data Collective opublikowany został wywiad z Jimem Davisem, wiceprezesem i szefem marketingu SAS Institute. W tym wywiadzie Jim Davis powiedział między innymi, że SAS Institute jest jednym z głównych sponsorów Firebird.

2009-06-03

Firebird Embedded i Lazarus

Free Pascal jest darmowym kompilatorem języka Pascal. Pierwotnie wzorowany był na Turbo Pascalu. Dlatego jego znakowy interfejs jest niemal identyczny jak interfejs Turbo Pascala. Z czasem rozwijano implementację kompilatora i obecnie odpowiada on możliwościom mniej więcej Delphi7 — z tym, że zawiera implementację wielu własnych, oryginalnych rozwiązań.

Zaletą Free Pascal jest to, że jest on dostępny dla wszystkich liczących się obecnie systemów operacyjnych. Jednak znakowy interfejs środowiska programistycznego wydaje się być w dzisiejszych czasach anachronizmem. Naprawia to projekt Lazarus. Jest to środowisko programistyczne, zbliżone wyglądem do Delphi7, korzystające wewnętrznie z kompilatora Free Pascal.

W blogu voiciXs notes opublikowana została instrukcja krok po kroku, opisująca sposób korzystania z serwera Firebird Embedded w aplikacjach pisanych w Lazarus.