2009-07-24

Firebird - najlepszy produkt dla przedsiębiorstw

Społeczność skupiona wokół portalu SourceForge.net co rok wybiera produkt roku w różnych kategoriach. W 2009 roku Firebird został wybrany produktem roku w kategorii Najlepszy produkt dla przedsiębiorstw.

IBReplicator 3.2.1

Udostępniona przed kilkoma dniami wersja 3.2.1 programu IBReplicator oferuje taką samą funkcjonalność, jak wydana w maju tego roku wersja 3.2. Poprawiono w niej tylko dwa błędy:
  1. bezwarunkowe wysyłanie wiadomości e-mail o błędach połączenia z bazą danych oraz
  2. poprawiona aktualizacja konfiguracji InterBase, utworzonych przy pomocy programu IBReplicator w wersji starszej niż 2.0.

2009-07-19

XMLWizard

Ledwie kilkanaście dni temu pojawiła się w Internecie informacja o nowym programie do importu danych, a już jego twórcy opublikowali nową wersję programu. Powodem było poprawienie kilku błędów w dotychczasowej wersji programu.
  • do pól zmiennopozycyjnych można importować wartości rzeczywiste z zerową częścią ułamkową,
  • poprawiono konwersję typów danych,
  • zaimplementowano kontrolę zakresów dla danych typu float oraz 64-bitowych liczb całkowitych (typ BIGINT),
  • typ pola w danych źródłowych oraz typ pola w bazie danych można definiować niezależnie.

2009-07-16

Firebird 2.1 Language Reference Update 2.1

Udostępniono najbardziej aktualną wersję dokumentu Firebird Language Reference Update, obejmującą wszystkie zmiany w serwerze Firebird, zaimplementowane po przejęciu kodu InterBase 6.0. Ta wersja dokumentu obejmuje wszystkie nowości zaimplementowane w Firebird 2.1.2.

Dokumentacja dostępna jest w wersji HTML oraz PDF.

2009-07-15

Wtyczka Firebird dla Eclipse

Firebird DTP Plugin to wtyczka pozwalająca korzystać z bazy Firebird na platformie Eclipse Data Tools Platform. Jest to wersja robocza — nie jest jeszcze umieszczona w oficjalnym repozytorium Eclipse. Niemniej jednak umożliwia już wykonywanie podstawowych działań.

2009-07-13

Wydajność Firebird w Internecie

Niedawno informowałem o testach wydajności protokołu lokalnego w systemach wieloprocesorowych, które zrealizował i opisał Dmitry Kuzmienko. Tym razem pragnę poinformować o kolejnych testach wydajnościowych serwera Firebird.

Adriano dos Santos Fernandes w swoim blogu opisał swoje eksperymenty, w których badał wydajność serwer Firebird działającego w sieciach z dużym opóźnieniem między wysłaniem żądania i otrzymaniem odpowiedzi (takich jak Internet). Celem było badanie wpływu tych opóźnień na wydajność protokłu stosowanego przez Firebird do wymiany informacji między serwerem i aplikacją kliencką.

Na stronie Firebird Tracker można nie tylko zgłaszać błędy, ale również propozycje usprawnień serwera. Można rónież głosować, które z usprawnień są najważniesze. Im więcej głosów zostanie oddanych, tym szybciej danym problemem zajmą się programiści projektu. Jedną z propozycji jest usprawnienie protokołu sieciowego używanego przez Firebird.

2009-07-06

Korzystanie z pól GUID oraz BOOLEAN

Serwer Firebird obecnie nie oferuje wsparcia dla pól typu GUID, choć pola tego typu są coraz częściej wykorzystywane — zwłaszcza w przypadku systemów, w których dane są replikowane pomiędzy bazami lub dane z kilku baz są scalane w centralnej bazie danych.

Serwer Firebird obecnie nie oferuje również wsparcia dla pól typu Boolean. Niekiedy taki typ jest symulowany poprzez zdefiniowanie odpowiedniej domeny.

Sterownik IBProvider, począwszy od wersji 3.0.0.7412, zawiera wsparcie dla obu tych pól — zaimplementowane w samym sterowniku. Wymaga to prostego przygotowania bazy danych do obsługi tego typu pól.

Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać w artykule Usage of BOOLEAN and GUID types in Firebird and Interbase.