2009-07-16

Firebird 2.1 Language Reference Update 2.1

Udostępniono najbardziej aktualną wersję dokumentu Firebird Language Reference Update, obejmującą wszystkie zmiany w serwerze Firebird, zaimplementowane po przejęciu kodu InterBase 6.0. Ta wersja dokumentu obejmuje wszystkie nowości zaimplementowane w Firebird 2.1.2.

Dokumentacja dostępna jest w wersji HTML oraz PDF.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz