2009-07-06

Korzystanie z pól GUID oraz BOOLEAN

Serwer Firebird obecnie nie oferuje wsparcia dla pól typu GUID, choć pola tego typu są coraz częściej wykorzystywane — zwłaszcza w przypadku systemów, w których dane są replikowane pomiędzy bazami lub dane z kilku baz są scalane w centralnej bazie danych.

Serwer Firebird obecnie nie oferuje również wsparcia dla pól typu Boolean. Niekiedy taki typ jest symulowany poprzez zdefiniowanie odpowiedniej domeny.

Sterownik IBProvider, począwszy od wersji 3.0.0.7412, zawiera wsparcie dla obu tych pól — zaimplementowane w samym sterowniku. Wymaga to prostego przygotowania bazy danych do obsługi tego typu pól.

Więcej szczegółów na ten temat można przeczytać w artykule Usage of BOOLEAN and GUID types in Firebird and Interbase.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz