2009-08-10

FlexTracer

Zdarza się czasem, że potrzebujemy, aby nasza aplikacja współpracowała z inną aplikacją, napisaną przez innych programistów, do których nie mamy dostępy. Często wtedy nie ma dokładnych informacji o działaniach wykonywanych przez tę drugą aplikację. W takich sytuacjach bardzo przydatny może być program FlexTracer. Pozwala on śledzić wszystkie działania wykonane na plikach, systemowej bazie Registry lub w bazie danych. Wśród baz danych obsługiwany jest Firebird oraz InterBase, Oracle, MSSQL, MySQL oraz działania wykonywane przy pomocy ODBC lub ADO.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz