2009-08-04

SQL Image Viewer

SQL Image Viewer to program, jak wynika z jego nazwy, do szybkiego i wygodnego przeglądania obrazów zapisanych w bazie danych. Program potrafi również eksportować przeglądane obrazy do różnych formatów. Wśród wielu baz danych, z którymi program może współpracować, jest również Firebird.
 
Program obecnie potrafi wyświetlać obrazy w w formacie BMP, GIF, JPG, PNG, PSD i TIFF. Ponadto program rozpoznaje pliki w formacie PDF, HTML, XML, MP3, WAV, 7Z, BZ2, GZ, RAR i ZIP.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz