2009-09-23

Firebird jest sexy ;-)

Mike Riley w portalu Dr Dobb's opublikował artykuł o Delphi 2010. Stwierdza w nim między innymi, że
RAD Studio 2010 database drivers have also been updated to support the latest well-known name SQL DBMS's including IBM DB2 8, Microsoft SQL Server 2008, MySQL 5.1 and Oracle 11g. Also added to this release is support for the sexy, high-performance, open-source Firebird 1.5 RDBMS.
 W nieautoryzowanym tłumaczeniu chodzi o to, że
Sterowniki bazodanowe w RAD Studio 2010 zostały również zaktualizowane tak, aby wspierać najnowsze dobrze znane SZBD, w tym IBM DB2 8, Microsoft SQL Server 2008, MySQL 5.1 i Oracle 11g. Dodatkowo do tego wydania dodano wsparcie dla seksownego, bardzo wydajnego, Open Source SZBD Firebird 1.5.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz