2009-10-10

ESF Database Migration Toolkit

Od czasu do czasu firmy decydują się zmianę dotychczas używanej bazy danych. Powstaje wtedy problem przeniesienia danych z dotychczasowej bazy danych do Firebird. Zdarza się również, że niektóre firmy, przeważnie kierując się wyłącznie modą, postanawiają zrezygnować z Firebird na rzecz innego serwera. W obu przypadkach bardzo pomocny może być zestaw narzędzi firmy EasyFrom, Inc. W wersji 6.1.25 pozwalają one migrować między następującymi bazami danych:
 • Oracle 8i/9i/10g/11g
 • SQL Server 6.5/7.0/2000/2005/2008
 • MySQL 3.23/4.x/5.x
 • PostgreSQL 7.x/8.x
 • IBM DB2 5.x/6.x/7.x/8.x/9.x
 • Access 95/2000/2003/2007
 • Excel 95/2000/2003/2007
 • Visual FoxPro
 • SQLite 3.x
 • Firebird
 • InterBase
 • dBase III/IV/5
 • Lotus WK1/WK3/WK4
 • Dowolna baza dostępna poprzez ODBC
Narzędzie przenosi zarówno strukturę bazy danych, jak i zawarte w niej dane. Możliwe jest również przekodowywanie danych podczas migracji (na przykład z WINDOWS-1250 do UTF-8).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz