2009-10-21

Znakowe narzędzia administracyjne Firebird

Razem z serwerem Firebird dostarczane programy narzędziowe przeznaczone do administrowania serwerem lub bazami danych, działające w trybie znakowym. Nie są one najwygodniejsze, ale ich niezaprzeczalną zaletą jest to, że — instalowane razem z Firebird — są dostępne we wszystkich systemach operacyjnych, w których Firebird może funkcjonować.


Opis wspomnianych wyżej programów narzędziowych został uzupełniony oraz podzielony na niezależne podręczniki. Każdy podręcznik opisuje jeden z tych programów. Każdy podręcznik dostępny jest jako strona internetowa oraz jako dokument w formacie PDF.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz