2009-11-26

Statystyka

Podczas japońskiej konferencji OpenSourceConfference 2009 Tokyo Fall jedno z seminariów było prowadzone przez Tsutomu Hayashi z japońskiego stowarzyszenia użytkowników Firebird. Na seminarium przyszło ponad 50 osób. Zostali oni poproszeni o wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety zamieszczone są poniżej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz