2009-12-31

Podsumowanie roku 2009

Plany i rzeczywistość

Na koniec roku warto sprawdzić, jak plany rozwoju serwera Firebird mają się do rzeczywistości.

Firebird 1.5

W tej wersji serwera miały być poprawiane wyłącznie błędy krytyczne. Przewidywano, że w pierwszym kwartale udostępniona zostanie wersja 1.5.6. W rzeczywistości udostępniono ją w trzecim kwartale. Zawiera poprawki błędów odkryte podczas prac nad Firebird 2. To chyba dobrze, że nastąpiło takie opóźnienie. Oznacza to, że wcześniej nikt nie zgłosił żadnego poważniejszego błędu w tej wersji serwera.

Firebird 2.0

W czwartym kwartale planowano udostępnić wersję 2.0.6. Obecnie nadal dostępna jest wersja 2.0.5. Może to i dobrze... W zasadzie jeżeli ktoś używa Firebird 2, to raczej 2.1, a nie 2.0.

Firebird 2.1

W trzecim kwartale spodziewano się wersji 2.1.3. Plany te zostały zrealizowane.

Firebird 2.5

Najpóźniej do końca roku miała być dostępna wersja 2.5.1. Plan niemal udało się zrealizować. Obecnie dostępna jest wersja Release Candidate 1.

Firebird 3.0

Autorzy mieli nadzieję, że do końca roku uda się udostępnić wersję Release Candidate. Na razie ta wersja serwera jest ciągle jeszcze na etapie planowania.

Podsumowanie

W tego typu projektach, które są finansowane jedynie przez sponsorów, planowane terminy udostępniania nowych wersji oprogramowania rzadko są do­trzy­my­wa­ne. Uważam, że w tej grupie producentów oprog­ramo­wania zespół zaj­mujący się roz­wo­jem serwera Firebird nie wy­pa­da najgorzej.

Oby w następnych latach rozwój serwera uległ przyspieszeniu, a liczba zadowolonych użytkowników rosła!

2009-12-19

FSQL 1.8.2

FSQL jest programem podobnych do standardowego programu ISQL, ale ma większe możliwości — rozpoznaje więcej poleceń. Jednocześnie oba programy są w dużym stopniu zgodne ze sobą. W szczególności skrypty SQL przygotowane dla programu ISQL powinny również działać z FSQL bez konieczności wprowadzania w nich żadnych zmian.

W udostępnionej kilka dni temu nowej wersji oprócz poprawienia kilku błędów zaimplementowane zostały nowe polecenia NBACKUP i NRESTORE, a do polecenia RESTORE dodane zostały nowe parametry. Ponadto program jest obecnie zgodny z Firebird 2.5.

2009-12-18

Strona internetowa Firebird już działa

Wczoraj ogłoszono, że strona internetowa www.firebirdsql.org przez najbliższe kilka dni nie będzie dostępna. Tymczasem już dzisiaj jest ponownie dostępna.

Powodem niedostępności serwisu była poważna awaria serwera. Obecnie wszystkie informacje są sukcesywnie odtwarzane. Niektóre podrzędne strony przez najbliższe kilka dni mogą nadal nie nie być dostępne.

2009-12-17

Strona internetowa Firebird wyłączona na kilka dni

Strona internetowa www.firebirdsql.org przez najbliższe kilka dni nie będzie dostępna. Osoby chcące w tym czasie pobrać Firebird mogą to zrobić korzystając bezpośrednio ze strony projektu w serwisie SourceForge.

Firebird w Lua

Lua jest językiem programowania zaprojektowanym do rozszerzania funkcjonalności aplikacji. Bywa również używany jako samodzielny język.

Ostatnio została udostępniona biblioteka umożliwiająca korzystanie z Firebird w aplikacjach pisanych w tym języku. 

2009-12-16

Firebird Embedded w QT

W portalu The Code Project ukazał się artykuł opisujący, w jaki sposób można korzystać z bazy danych Firebird Embedded i biblioteki QT w MS Visual Studio.

QT jest wieloplatformowym środowiskiem, udostępnionym przez firmę Nokia, pozwalającym pisać programy dla systemów Windows, Mac, Linux, embedded Linux, Windows CE i Symbian. Dzięki QT dla wszystkich tych systemów można korzystać z tego samego kodu źródłowego.

2009-12-15

My takich problemów nie mamy

Jednym z silnych konkurentów Firebird jest MySQL. System ten został opracowany przez szwedzką firmę MySQL AB. Prace nad nim rozpoczęto w 1994 roku. Na początku 2008 roku firma MySQL AB została kupiona przez Sun Microsystems. Niedawno ogłoszono, że Oracle Corporation kupiła firmę Sun Microsystems. Tym samym po sfinalizowaniu transakcji Oracle Corporation stanie się również właścicielem MySQL.

Przez wiele lat zwolennicy MySQL argumentowali, że jest to najszybszy serwer SQL, w dodatku jest darmowy. Fakt — MySQL jest najszybszy w operacjach odczytywania danych z bazy danych, ale jakim kosztem? Ano takim, że nie wspiera transakcji, przynajmniej do niedawana. Po wprowadzeniu transakcji okazało się, że MySQL nie jest już tak szybki.  Zgodność ze standardami SQL również nigdy nie była priorytetem jego twórców. Przez wiele lat miałem również wiele okazji czytać w Internecie wiele dyskusji i artykułów dotyczących warunków, na jakich baza ta może być używana za darmo, a kiedy użytkownicy mają obowiązek kupić licencję. Były wobec tego różne kontrowersje.

Prawdziwy niepokój użytkowników MySQL wzbudziło przejęcie go przez Oracle. Głównymi produktami oferowanymi przez Oracle są bazy danych. W środowisku użytkowników MySQL istnieje silna obawa, że Oracle może zablokować rozwój MySQL. Na wielu blogach i forach trwają dyskusje użytkowników MySQL, co robić w tej sytuacji. Są nawet próby szukania ratunku w Komisji Europejskiej.

Użytkownicy Firebird nie mają takich problemów. Nikt nie jest właścicielem Firebird. Nikt nie może go kupić ani w żaden sposób zablokować jego rozwoju. Nikt nie może pobierać opłat za prawo korzystania z Firebird. Każdy może pobrać kod źródłowy Firebird i samodzielnie go rozwijać.

2009-12-14

Procedury i wyzwalacze Firebird pisane w Javie

Adriano (członek zespołu twórców Firebird) opublikował obszerny dokument (w formacie PDF), w którym opisuje w jaki sposób zaimplementował integrację między środowiskiem Java i serwerem Firebird. Dzięki tej integracji możliwe jest pisanie procedur i wyzwalaczy Firebird w języku Java.

Dokument ten jest napisany w języku portugalskim. Osoby nie znające tego języka mogą skorzystać z jego automatycznego tłumaczenia na język angielski.

2009-12-11

Firebird 2.5 Release Candidate 1

Zespół twórców Firebird udostępnił pierwszą wersję Release Candidate serwera Firebird 2.5. Serwer jest dostępny w wersjach dla następujących platform:
 • Win32
 • Win64
 • Linux i86
 • Linux x86-64
 • MaxOS-X/Darwin i86
 • MaxOS-X/Darwin x86-64

2009-12-05

Instrukcja obsługi Firebird

Fernando Medeiros w swoim blogu opublikował szereg przewodników przydatnych zwłaszcza dla początkujących użytkowników serwera Firebird. Są one obszernie zilustrowane fragmentami kodu SQL.

Osoby nie znające języka portugalskiego (w wersji brazylijskiej) mogą skorzystać z wersji automatycznie tłumaczonej na język angielski.

Automatyczne tłumaczenie na język polski jest nadal kompletnie nieprzydatne.

2009-12-04

Firebird Data Wizard 9.12

SQL Maestro Group oferuje narzędzia dla wielu różnych serwerów SQL. Ostatnio udostępniła nową programu Firebird Data Wizard. Program ten udostępnia szereg kreatorów umożliwiających konwersję danych z dowolnego źródła zgodnego z ADO, eksport danych z bazy Firebird do najpopularniejszych formatów.

Ta wersja programu pozwala między innymi na:
 • import danych z XML, Excel 2007, Access 2007, CSV, DBF, plików tekstowych;
 • eksport danych do Excel 2007, Word 2007 (MS Office) oraz OpenDocument SpreadSheet i OpenDocument Text (OpenOffice);
 • przeniesienie danych:
  • reguły konwersji pól i indeksów są inteligentniejsze; od tej wersji dane z większości znanych baz danych mogą być przeniesione do bazy Firebird nawet przy domyślnych ustawieniach; 
  • znacząco przyspieszono transfer danych.
Więcej informacji o tej wersji programu można znaleźć »tutaj«.

2009-12-01

Przełączanie między wersjami Firebird (Windows)

Pierre Yager w swoim blogu opublikował prosty skrypt Windows (plik BAT), przy pomocy którego łatwo można przełączać między różnymi wersjami serwera Firebird. Taki skrypt przyda się szczególnie osobom, które muszą testować współpracę aplikacji z różnymi wersjami Firebird.