2009-12-16

Firebird Embedded w QT

W portalu The Code Project ukazał się artykuł opisujący, w jaki sposób można korzystać z bazy danych Firebird Embedded i biblioteki QT w MS Visual Studio.

QT jest wieloplatformowym środowiskiem, udostępnionym przez firmę Nokia, pozwalającym pisać programy dla systemów Windows, Mac, Linux, embedded Linux, Windows CE i Symbian. Dzięki QT dla wszystkich tych systemów można korzystać z tego samego kodu źródłowego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz