2009-12-19

FSQL 1.8.2

FSQL jest programem podobnych do standardowego programu ISQL, ale ma większe możliwości — rozpoznaje więcej poleceń. Jednocześnie oba programy są w dużym stopniu zgodne ze sobą. W szczególności skrypty SQL przygotowane dla programu ISQL powinny również działać z FSQL bez konieczności wprowadzania w nich żadnych zmian.

W udostępnionej kilka dni temu nowej wersji oprócz poprawienia kilku błędów zaimplementowane zostały nowe polecenia NBACKUP i NRESTORE, a do polecenia RESTORE dodane zostały nowe parametry. Ponadto program jest obecnie zgodny z Firebird 2.5.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz