2009-12-31

Podsumowanie roku 2009

Plany i rzeczywistość

Na koniec roku warto sprawdzić, jak plany rozwoju serwera Firebird mają się do rzeczywistości.

Firebird 1.5

W tej wersji serwera miały być poprawiane wyłącznie błędy krytyczne. Przewidywano, że w pierwszym kwartale udostępniona zostanie wersja 1.5.6. W rzeczywistości udostępniono ją w trzecim kwartale. Zawiera poprawki błędów odkryte podczas prac nad Firebird 2. To chyba dobrze, że nastąpiło takie opóźnienie. Oznacza to, że wcześniej nikt nie zgłosił żadnego poważniejszego błędu w tej wersji serwera.

Firebird 2.0

W czwartym kwartale planowano udostępnić wersję 2.0.6. Obecnie nadal dostępna jest wersja 2.0.5. Może to i dobrze... W zasadzie jeżeli ktoś używa Firebird 2, to raczej 2.1, a nie 2.0.

Firebird 2.1

W trzecim kwartale spodziewano się wersji 2.1.3. Plany te zostały zrealizowane.

Firebird 2.5

Najpóźniej do końca roku miała być dostępna wersja 2.5.1. Plan niemal udało się zrealizować. Obecnie dostępna jest wersja Release Candidate 1.

Firebird 3.0

Autorzy mieli nadzieję, że do końca roku uda się udostępnić wersję Release Candidate. Na razie ta wersja serwera jest ciągle jeszcze na etapie planowania.

Podsumowanie

W tego typu projektach, które są finansowane jedynie przez sponsorów, planowane terminy udostępniania nowych wersji oprogramowania rzadko są do­trzy­my­wa­ne. Uważam, że w tej grupie producentów oprog­ramo­wania zespół zaj­mujący się roz­wo­jem serwera Firebird nie wy­pa­da najgorzej.

Oby w następnych latach rozwój serwera uległ przyspieszeniu, a liczba zadowolonych użytkowników rosła!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz