2010-01-24

Firebird w iPhone

Jiří Činčura w swoim blogu opisuje, w jaki sposób korzystając ze sterownika Firebird ADO.NET Data Provider udało mu się napisać aplikację dla iPhone, która łączy się z serwerem Firebird.

Autor napisał tylko bardo prostą aplikację, która łączy się z serwerem Firebird i na wyświetlaczu telefony wyświetla wersję Firebird. Zachęcający do dalszych prób jest fakt, że autor nie napotkał żadnych poważniejszych problemów ani nie musiał stosować żadnych trików. Aplikacja jest napisana w języku C#.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz