2010-01-09

Wybór systemu plików dla Firebird

„Jeżeli miałbym wybrać jedno słowo charakteryzujące system Linux, wybrałbym »wybór«. Po wybraniu dystrybucji należy wybrać system plików do przechowywania danych. W dzi­siejszych czasach mamy wybór głównie między Ext2, Ext3, Ext4 i XFS. Sprawdźmy, jaki wpływ na wydajność baz danych Firebird ma wybór różnych systemów plików.”
Tak można by przetłumaczyć wstęp artykułu Choosing a File System on Linux for Firebird, napisanego przez Philippe Makowski. Uważam, że wnioski, jakie wyciąga autor, odnoszą się również do innych systemów operacyjnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz