2010-02-18

ADO.NET 2.5.2 dla Firebird

W wersji 2.5.2 sterownika ADO.NET dla Firebird skupiono się na poprawieniu zauważonych błędów. Zaimplementowano również drobne wewnętrzne usprawnienia. Pełna lista zmian dostępna jest »tutaj«.

Autorzy pracują obecnie nad implementacją nowych cech dostępnych w nowych wersjach serwera Firebird oraz wprowadzanych w ADO.NET.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz