2010-02-19

Rozwój Firebird w 2010 roku

Opublikowane zostały aktualne plany prac nad Firebird w 2010 roku. Plany te dotyczą Firebird 2.x oraz 3.x. Nie planuje się żadnych prac nad serwerem Firebird 1.5. W wersjach 2.0.x i 2.1.x poprawiane są tylko błędy

Firebird 2.0
Obecnie dostępna jest wersja 2.0.5. Jeszcze w pierwszym kwartale tego roku należy spodziewać się wersji 2.0.6. Prawdopodobnie będzie to ostatnie wydanie tej wersji serwera.

Firebird 2.1
Obecnie dostępna jest wersja 2.13. W drugim kwartale tego roku można się spodziewać wersji 2.1.4. Prawdopodobnie pod koniec roku udostępniona zostanie wersja 2.1.5.

Firebird 2.5
Obecnie dostępna jest wersja Release Candidate 2.W najbliższym czasie dostępna będzie wersja Release Candidate 3. Od wyników publicznych testów będzie zależeć, czy będą następne wersje Release Candidate, czy już wersja finalna. Z grubsza szacuje się, że wersja finalna będzie dostępna w drugim kwartale tego roku.

Firebird 3.0
Pierwsza wersja Alfa prawdopodobnie będzie dostępna w drugim kwartale tego roku. Oprócz pełnego wsparcia dla architektury wieloprocesorowej będzie mieć wiele innych nowych cech, takich jak większe bezpieczeństwo, większe możliwości konfiguracji, możliwość pisania procedur i wyzwalaczy w takich językach jak Java, C++ itp., ulepszony optymalizator i inne. Lista cech implementowanych w Firebird 3.0 nie jest jeszcze zamknięta.

Pełna informacja o planach na 2010 rok dostępna jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz