2010-03-11

FBClone 2.0

Bazy danych Firebird czasem ulegają uszkodzeniu. Najczęściej jest to spowodowane albo błędem użytkownika, albo błędem sprzętu. Jednym ze sposobów uratowania uszkodzonej bazy danych jest utworzenie nowej bazy i identycznej strukturze i próba przepisania do niej danych ze starej, uszkodzonej bazy danych.

FBClone jest programem, który można wykorzystać do przepisania danych między bazami. Więcej informacji o programie jest »tutaj«.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz