2010-04-09

Firebird 2.0.6 RC1

Dostępna jest wersja 2.0.6 Release Candidate 1 serwera Firebird. Nie udostępniono  w niej żadnych nowych funkcji. Poprawiono jedynie kilka błędów wykrytych w trakcie rozwoju wersji 2.1 i 2.5. Przy okazji zaimplementowano kilka usprawnień.

Więcej szczegółów jest »tutaj«, w pliku Firebird 2.0.6 Release Notes, build 0206_02.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz