2010-04-07

Szybkie tworzenie aplikacji korzystających z Firebird, z użyciem Delphi

Firma Embarcadero udostępniła dokument Rapid database application development with Firebird, Delphi®, and Embarcadero® Change Manager™ — pokazujący, w jaki sposób szybko i wygodnie można w Delphi 2010 napisać aplikację korzystającą z Firebird. W dokumencie pokazana jest współpraca z Firebird z wykorzystaniem sterownika dbExpress dla Firebird.

Aby uzyskać dostęp do dokumentu, należy wypełnić prosty formularz. Na wskazany w nim adres e-mail otrzymamy odsyłacz do dokumentu PDF (52 strony).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz