2010-05-18

Firebird w Lazarus

Profesor Carlos Araújo w swoim blogu zamieścił artykuł, w którym opisuje, w jaki sposób w programach napisanych w Lazarus można połączyć się z bazą danych zarządzaną przez serwer Firebird. Opisany jest sposób połączenia z wykorzystaniem standardowych komponentów oraz bibilioteki ZeosLib.

Artykuł jest napisany w języku portugalskim. Można skorzystać z automatycznego tłumaczenia na język angielski.

2010-05-15

AnyDAC for Delphi 3.0.1.1337

Firma DA-SOFT Technologies udostępniła nową wersje biblioteki AnyDAC dla Delphi - szybkich, uniwersalnych komponentów, oferujących ujednoliconą współpracę z wieloma różnymi bazami danych: Firebird, InterBase, MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, MS Access, IBM DB2, Sybase ASA oraz dowolnych baz dostępnych poprzez dbExpress lub ODBC.

Najważniejszymi nowościami tej wersji biblioteki są:
 • dodane zunifikowane wsparcie zdarzeń generowanych przez bazę danych (Firebird, InterBase, SQLite, Oracle, PostgreSQL, Sybase SQL Anywhare);
 • uzupełniona dokumentacja, obecnie dostępna przez Internet;
 • usprawnione działanie w trybie projektowania;
 • komponent TADOSQliteIniFile (rejestr bazujący na SQLite);
 • Virtual Storage Engine (dekodowanie pól BLOB jako zbiór pól, np. XML BLOB → zestaw pól atrybutów).
 Pełny opis nowości i zmian w tej wersji biblioteki opisany jest »tutaj«.

  2010-05-12

  Sinática Monitor 2.2

  W tym wydaniu programu poprawione zostały błędy. Ponadto zostały zaimplementowane nowe funkcje. Zaimplementowane zostały alerty związane z wpisami w logu serwera. Alerty mogą być automatycznie wysyłane na wskazany adres e-mail.

  Szczegółowe informacje są »tutaj«.

  2010-05-01

  Delphi i Firebird - materiały konferencji internetowej

  Kilka dni temu odbyła się ogólnie dostępna konferencja internetowa, podczas której Marco Cantu omawiał sposoby współpracy z serwerem Firebird w programach pisanych w Delphi. Materiały te dostępne są do pobrania. Również przykładowe programy korzystające z Firebird poprzez dbExpress dostępne są do pobrania.