2010-05-15

AnyDAC for Delphi 3.0.1.1337

Firma DA-SOFT Technologies udostępniła nową wersje biblioteki AnyDAC dla Delphi - szybkich, uniwersalnych komponentów, oferujących ujednoliconą współpracę z wieloma różnymi bazami danych: Firebird, InterBase, MySQL, MS SQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite, MS Access, IBM DB2, Sybase ASA oraz dowolnych baz dostępnych poprzez dbExpress lub ODBC.

Najważniejszymi nowościami tej wersji biblioteki są:
  • dodane zunifikowane wsparcie zdarzeń generowanych przez bazę danych (Firebird, InterBase, SQLite, Oracle, PostgreSQL, Sybase SQL Anywhare);
  • uzupełniona dokumentacja, obecnie dostępna przez Internet;
  • usprawnione działanie w trybie projektowania;
  • komponent TADOSQliteIniFile (rejestr bazujący na SQLite);
  • Virtual Storage Engine (dekodowanie pól BLOB jako zbiór pól, np. XML BLOB → zestaw pól atrybutów).
 Pełny opis nowości i zmian w tej wersji biblioteki opisany jest »tutaj«.

    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz